Vælg en side

Sidste frist for tilbagemelding på slutafregninger for ophørte virksomheder i morgen

Branchen

Sidste frist for tilbagemelding på slutafregninger for ophørte virksomheder i morgen den 30. September. Der er stadig 1700 virksomheder der mangler at indberette. Hvis man ikke indberetter for ophørte virksomheder, vil man få et tilbagebetalingskrav på det fulde beløb. 

Det er muligt at indberette til slutafregning på vegne af ikke-aktive virksomheder til og med den 30. september 2023. Dette gælder for virksomheder, der ændrede status til fx ophørt, opløst ved fusion eller under konkurs inden den 1. marts 2023.: https://erhvervsstyrelsen.dk/slutafregning-af-kompensation

Hvis man vil klage over en afgørelse man allerede har modtaget, har erhvervsstyrelsen oprettet en standard formular for at lette sagsbehandlingstiden, den kan tilgås på erhvervsstyrelsens hjemmeside. Styrelsen behandler dem løbende.

De generelle sagsbehandlingstider kan man også tilgå på hjemmesiden, men styrelsen oplyser at der stadig mangler en del slutafregninger, ikke mindst i fase 2. De regner med at have behandlet 80 pct. af samtlige slutafregninger ved udgangen af december 2023 og 95 pct. i juni 2024. Det har vi selvfølgelig påtalt, fordi det går alt for langsomt, men det er desværre en kendsgerning. 

Der kan laves afdragsordninger på tilbagebetaling af kompensation hvilket 36000 virksomheder har valgt at gøre. 11 pct. misligholder den gæld, men styrelsen sender 8 advarsler inden de sender disse sager videre til Gældsstyrelsen til fuld tilbagebetaling.

DRC sender det fulde overblik fra erhvervsstyrelsen og løbende tal over de kommende uger, i takt med at vi modtager dem. 

    Vil du vide mere om

    vores arbejde?

    Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.