Vælg en side

CORONA

SPØRGSMÅL OG SVAR: GENÅBNING FORÅR 2021

Senest opdateret den 29. april 2021

Her finder du de mest gængse spørgsmål og svar angående de gældende corona-restriktioner i forbindelse med genåbningen

Er der krav om medarbejderne har coronapas?  
Det er ikke et krav fra myndighedernes side, at dine medarbejdere kan fremvise negative tests/coronapas, men det anbefales at medarbejderne bliver testet en gang om ugen.

Skal man vise coronapas for at komme på toilettet, hvis man sidder udenfor? 
Nej – det er den indendørsserveringssituation, som er afgørende for om man skal vise coronapas.

Er test på skolerne godkendt? 
Ja- hvis det er sket under overvågning og kan dokumenteres.

Sidste udskænkning kl. 22.00 gælder det alle drikkevarer? 
Nej – der er kun alkohol, som ikke må udskænkes imellem kl. 22-05

Hvad er udeservering og er det lovligt at sætte et telt op?
Servering i et telt kan betragtes som udendørsservering, hvis teltet har karakter af en udendørslokation med fri luftcirkulation. Der kan sikres god ventilation i teltet, fx ved at fjerne én eller flere vægge eller rulle delvist op for væggene på teltet. Kontakt eventuelt din kommune, som har givet tilladelse til udeservering.

Gælder forsamlingsforbuddet på 10 personer indenfor også restaurationer?
Frem til 6. maj 2021 er forsamlingsforbuddet på 10 personer, herefter stiger forsamlingsloftet til 25 personer indenfor. For restauranter, cafeer mv. betyder det, at man ikke kan tage imod selskaber på mere end 10 personer. Dog kan man stadig huse flere selskaber samtidig.

Dette skal sammenholdes med, at afstandskravet stadig overholdes, dvs. at restaurationen indrettes, så det er muligt at holde mindst 1 meters afstand mellem forskellige selskaber.

Man kan ikke omgå forsamlingsforbuddet ved at dele et selskab, der er større end 10 personer, op i flere selskaber/ved flere borde. Fx ved at placere et fødselsselskab på 30 personer ved 3 borde á 10 personer.

Skal lukkede arrangementer, som afholdes i restaurationen, fx konfirmationer, fødselsdage m.m. slutte kl. 23.00,?
Fra myndighederne lyder indtil videre : Hvis der er tale om et serveringssted skal der holdes lukket mellem kl. 23-05.00. Sidste udskænkning af alkohol  er kl. 22.00.

Må mine gæster sidde i baren?
Kun hvis de ikke har direkte kontakt med medarbejderne. Gæster bør ikke have mulighed for at placere sig, hvor de i mere end 15 minutter har ansigt-til-ansigt kontakt med medarbejdere, fx siddende ved en bardisk eller lign. Alternativt kan der etableres en fysisk barriere fx form af en skærm af plastic eller glas. En sådan kan ligeledes etableres ved betalingsdisk o.l.

Hvem har ansvaret for, at gæster bærer mundbind i restaurationen – gæsten eller restauratøren?
Det kræves, at restauratøren afviser eller bortviser gæster, der uberettiget ikke overholder kravet om mundbind. Dog gælder det, at restauratøren ikke skal gå i nærmere dialog med gæsten om, hvorvidt han/hun er undtaget kravet. Tvivlen skal komme gæsten til gode. Der er ikke krav om, at gæsten skal kunne dokumentere at være omfattet af undtagelsesbestemmelserne.

Hvis personalet i forvejen står bag en afskærmning, fx af plexiglas, skal de så stadig have mundbind på, når de betjener/taler med gæster?
Nej. Hvis kun personalet har adgang bag afskærmningen, skal der ikke bæres mundbind.

Skal personale, der ikke har kontakt med gæster, herunder kokke, opvaskere, administrativt personale etc., bære mundbind i restaurationen?
Nej, kravet om mundbind gælder kun ansatte, som er i kontakt med gæster.

Hvem er undtaget mundbindskravet? 
Kravet gælder ikke børn under 12 år samt personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir. Sidstnævnte gruppe er ikke forpligtet til at fremvise lægeerklæring.

Ansatte, der lever op til ovenstående undtagelsesbestemmelse, vil formentlig være undtaget fra krav om brug af mundbind eller visir.

Kan man afvise kunder uden mundbind?
Ifølge bekendtgørelsen kan medarbejdere bortvise kunder og andre personer, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.

Hvordan er reglerne omkring udlevering og salg af mundbind i restaurationen?
Restauratører må gerne enten udlevere mundbind gratis eller sælge dem.

Må man bruge visir i stedet for mundbind?
Ifølge retningslinjerne fungerer visir på lige fod med mundbind som et værn mod smittespredning.

Kan et tørklæde erstatte mundbind eller visir?
Nej. Ifølge bekendtgørelsen skal der være tale om mundbind eller visir.

Gælder kravet om mundbind også ved udeservering? 
Nej, kravet gælder kun indendørsservering - både for personale og gæster. Dog skal både personale og gæster påføre sig mundbind, når de går indenfor fx for at gå på toilettet.

Skal gæster, der går udenfor restaurationen for at ryge, også bære mundbind? 
Nej, hverken gæster eller personale skal have mundbind på udendørs.

Skal der ved bryllupsdans bæres mundbind?
Ja, der skal bæres mundbind eller visir, når gæsterne står op.

Må man sælge take-away efter kl. 22? 
Servereringssteder må sælge takeaway mellem kl. 22.00 og 05.00, men ikke drikkevarer med en alkoholprocent på over 1,2 %. Dette er gældende foreløbigt frem til og med den 10. maj 2021.

Hvilket ansvar har virksomheden konkret for at sikre afstand uden for serveringsstedet?
I det offentlige rum gælder kun sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at holde afstand, spritte af m.v.

Er det lovligt at holde fest og danse på en restaurant, forsamlingshus, lejet fest- og selskabslokale, et hotel eller lignende?
Ja. Det er lovligt, at afholde en fest og danse på en restaurant eller i et forsamlingshus mv., og antallet følger forsamlingsloftet

Der gælder i sådanne tilfælde ikke en begrænsning i forhold til at danse, men der opfordres dog generelt kraftigt til, at arrangementer, fester og fejringer ikke afholdes med andre end den nærmeste, snævre omgangskreds, at selskabet under alle omstændigheder slutter senest kl. 23, og at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd samt Sundhedsstyrelsens gode råd om ’Private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19’ i øvrigt følges.

Hvad er undtagelserne til forsamlingsforbuddet ?
Forsamlingsforbuddet gælder ikke for indendørs begravelser og bisættelser eller for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i lokaler, som de råder over, når der afholdes gudstjenester, samt dåb, vielser og lignende religiøse handlinger.

Forsamlingsforbuddet gælder heller ikke for afholdelse af undervisning, eksamen eller lignende, hvor fysisk fremmøde er nødvendig eller for almindelig ophold og tilstedeværelse på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde eller på sygehuse, dagtilbud, skoler, institutioner mv.

Nyttige links:

Forsamlinger og socialt samvær (coronasmitte.dk)

Få hjælp og vejledning til at drive virksomhed | Virksomhedsguiden.dk