Vælg en side

Trepartsaftale giver midlertidig ret til sygedagpenge og barselsdagpenge ved covid19-relateret fravær eller sygdom

23. november, 2021Politik

Der er netop indgået en ny trepartsaftale, der midlertidigt indtil d. 28. februar 2022 giver ret til sygedagpengerefusion til arbejdsgiver fra første fraværsdag ved covid-19 relateret fravær og midlertidigt giver barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn eller børn, der er syge med covid-19. De nye regler gælder med tilbagevirkende kraft fra i dag d. 23. november

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i dag indgået en trepartsaftale, der igen midlertidigt suspenderer arbejdsgiverperioden ved fravær, der skyldes covid-19. Aftalen genindfører også den midlertidige ordning om barselsdagpenge til forældre, der må blive hjemme for at passe deres børn på grund af covid-19.

Dette sker for at hjælpe de arbejdsgivere og forældre, der bliver ramt på grund af den stigende smitte med covid-19. Danmarks Restauranter & Caféer (DRC) har siden coronapasset blev genindført presset på for at få ordningen genindført, både direkte overfor regeringen og i pressen, og vi er tilfredse med at det nu sker.

De nye regler kommer til at træde i kraft med tilbagevirkende kraft fra i dag den 23. november 2021 og ophører den 28. februar 2022. Aftaleparterne er dog enige om at mødes igen på et tidspunkt i januar 2022 med henblik på at drøfte status. En forlængelse af ordningen kan derfor ikke udelukkes, hvis covid-19 da stadig er at betegne som en samfundskritisk sygdom.

Med aftalen får arbejdsgiverne også ret til refusion fra første fraværsdag til medarbejdere, der skal gå i selvisolation, fordi de har været ”nær kontakt” til en smittet. Refusion gives så længe at medarbejderen afventer negativt resultat af de anbefalede to tests.

 

Barselsdagpenge til forældre til hjemsendte børn som følge af covid-19

Den midlertidig ret til barselsdagpenge omfatter forældre til børn i alderen 0-13 år, der er smittet med covid-19 eller som følge af covid-19 smittetilfælde i dagtilbuddet, på skolen eller institutionen mv. er blevet hjemsendt uden selv nødvendigvis at have symptomer på covid-19.

Forældrene tildeles dagpenge for op til i alt 10 arbejdsdage pr. barn i perioden, hvor ordningen gælder. Dagpengene udbetales for hele arbejdsdage hos den pågældende arbejdsgiver. Der kan kun gives støtte til én forælder pr. hjemsendelsesdag.

Ordningen forudsætter, at ingen af forældrene kan arbejde hjemmefra eller har mulighed for afspadsering. Det er endelig en betingelse, at der ikke udbetales løn for dagene eller holdes ferie. I modsætningen til ordningen, der udløb den 31. juli 2021, vil det ikke være et krav, at medarbejderen har opbrugt omsorgsdage først.

Hvis barnet er smittet med covid-19 er det yderligere en betingelse, at forælderen ikke har barns sygedage, der kan bruges til pasning af barnet.

Ved hjemsendelse skal forældrene fremlægge dokumentation for, at skolen eller institutionen har hjemsendt barnet som følge af et konkret smittetilfælde, herunder datoen for hjemsendelsen. Forældrene skal desuden afgive en tro- og loveerklæring på, at de ikke modtager løn eller holder ferie de pågældende dage, og på den sidste dag i hjemsendelsen.

Aftalen skal nu udmøntes i et lovforslag, der skal vedtages af Folketinget. Lovforslaget vil blive vedtaget som en hastelov.

Vil du vide mere om

vores arbejde?