Vælg en side

Udkast til lovforslag om bæredygtighedsrapportering

25. oktober, 2023Bæredygtighed // Jura // Politik

Implementering af EU’s direktiv om bæredygtighedsrapportering (CSRD) i dansk lovgivning er nu sendt i høring.

Erhvervsstyrelsen har den 13. oktober 2023 udsendt høringsudkast til lovforslag om ændring af en række love, herunder årsregnskabsloven, revisorloven, selskabslovgivningen og den finansielle lovgivning.

Formålet med lovforslaget er implementering af EU’s direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering.

CSRD forpligter store virksomheder og børsnoterede SMV’er omfattet af årsregnskabsloven samt visse finansielle virksomheder til at medtage en bæredygtighedsrapportering i deres ledelsesberetning efter obligatoriske standarder, som fastsat af EU.

De nye regler om bæredygtighedsrapportering medfører en række detaljerede rapporteringskrav, der skærper den nuværende rapporteringsforpligtelse i årsregnskabslovens § 99 a (krav til ikke-finansiel redegørelse for samfundsansvar). Ifølge lovforslaget skal bæredygtighedsrapporteringen fremover indsættes i et særskilt afsnit i ledelsesberetningen. Herudover skal bæredygtighedsrapporteringen forsynes med en revisorerklæring.

Udover implementering af direktivet om virksomhedernes bæredygtighedsrapportering lægges der i lovforslaget også op til en forhøjelse af størrelsesgrænserne. Der lægges således også op til implementering af den af Europa-Kommissionens netop foreslåede forhøjelse af størrelsesgrænserne for regnskabsklasserne B, C mellem og stor, der alle foreslås forhøjet med 20-25 %. Denne del vil blandt andet betyde, at del store virksomheder vil rykke regnskabsklasse til mellemklassen, og dermed ikke blive omfattet af de nye bæredygtighedsrapporteringskrav på nuværende tidspunkt.

Fristen for afgivelse af høringssvar er fastsat til 24. november 2023 og lovforslaget forventes fremsat i februar 2024.

 

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.