Vælg en side

Vær sammen med os til at ”luge ud i lovgivningen” på fødevareområdet

Branchen // Jura // Politik

Hvis du finder regler og love på Fødevareministeriets område unødvendigt komplicerede, kan du nu være med til at forbedre dem ved at ”luge ud i lovgivningen”.

Regler og love er med til at udstikke retning og skabe klare rammer for, hvad og hvordan ting skal gøres. Men nogle gange kan den måde reglerne er udformet på, virke unødvendigt komplicerede i forhold til de formål, man skal opnå med reglerne.

Fødevareminister Jacob Jensen er optaget af, at reglerne på Fødevareministeriets område skal være så enkle og klare som muligt og ikke unødigt komplicerede at overholde. Han opfordrer derfor alle, der er berørt af reglerne i praksis, til at give konkrete bud på regler, som de mener, kan gøres mere enkle at overholde eller eventuelt afskaffes.

Du kan læse mere her:

Hos DRC vil vi sende et samlet skriv til Fødevareministeriet med DRC og DFCL som afsender. Derfor kan du skrive direkte til os på roa@thehost.dk, og så vil dit skriv blive en del af vores samlede skriv. Skriv gerne hurtigst muligt til os, så vi kan få gjort op med kludrede regler på fødevareområdet.

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.