Vælg en side

Vigtige justeringer i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for COVID-19 isolation

25. januar, 2022Blog

 

Sundhedsstyrelsen har vurderet, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at foretage en betydelig lempelse af anbefalinger for selvisolation ved smitte og nær kontakt, samtidigt med at anbefalingerne gøres mere simple:

Ved symptomer

  • Der anbefales selvisolation fra symptomerne starter og en PCR-test snarest muligt.
  • Ved positivt testsvar fortsættes selvisolation til symptomerne stopper - dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunkt.

Ved positiv test hos asymptomatiske eller hos folk med milde symptomer

  • Ved positiv antigen- eller PCR-test anbefales selvisolation i 4 døgn fra testtidspunkt.
  • Ved positiv antigentest anbefales PCR-test snarest mulig.
  • Udføres PCR som første test, skal der ikke selvisoleres i ventetiden på PCR-svar.
  • Hvis der opstår betydende symptomer fortsættes selvisolation til symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunkt.

Ved husstandskontakt til smittet
Der anbefales antigentest eller PCR-test 3 døgn efter den smittede persons testtidspunkt. Der anbefales ikke selvisolation.

Øvrige kontakter
Der kan foretages selvtest eller antigentest 3 døgn efter den smittede persons testtidspunkt. Der anbefales ikke selvisolation. Ved positiv selvtest følges anbefalinger for positiv test.

Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedhæftet HER
Desuden vil tekster og selvbetjeningsløsningen i coronaprover.dk for nære kontakter blive opdateret i løbet af ugen i forhold til de nye anbefalinger for tidspunkt for test.

Vil du vide mere om

vores arbejde?