Restauratørernes brancheorganisation
DRC er den største repræsentant for restauranter, caféer og barer. 

Af restauratører - for restauratører!

POLITIKRådgivning

DRC’S YDELSER

Der er både medlemmer med og uden overenskomst i brancheorganisationen Danmarks Restauranter og Caféer, DRC. Som DRC-medlem får du unik og branchespecifik juridisk rådgivning, så du altid kan føle dig tryg i lovgivningen. Vi varetager restaurationsbranchens politiske interesser - fra landspolitik til kommunalpolitik - og inkluderer hele embedsapparatet og de nævn, der understøtter politiske beslutninger og lovforslag. DRC vejleder også restauranter, caféer, barer og hoteller inde for hele CSR-området - og vi tilbyder også forskellige uddannelsesmuligheder, så du og dine medarbejdere udvikler jeres kompetencer. Derudover kan du kan drage nytte af en lang række medlemsfordele, der kan modsvare medlemskontingentet.

POLITISK ARBEJDE

Læs mere om DRC's politiske mærkesager eller bliv en del af netværket 'Politisk Forum'

JURIDISK RÅDGIVNING

Få rådgivning inde for erhvervsret og arbejdsret fra branchespecialiserede jurister

CSR-RÅDGIVNING

Vi arbejder for at fremme en bæredygtig branche: socialt, miljømæssigt og økonomisk

UDDANNELSE

Opbyg dine medarbejderes kompetencer inden for service, drift, bæredygtighed mv.

AKTUELT

Hold dig opdateret om det, som rører sig i branchen

Sommerhilsen fra politisk afdeling

  Et af DRC’s væsentligste formål er den politiske interessevaretagelse og kommunikation. Vi er en brancheorganisation for restauratører af restauratører – og det er vigtigt, at vi står med en fælles og stærk stemme restauratører, samarbejdspartnere og...

Nedsættelse af beløbsgrænsen for ansøgninger om opholds-og arbejdstilladelse på beløbsordningen

  Den 1. december 2022 sker der en midlertidig nedsættelse af beløbsgrænsen for ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelser på beløbsordningen. Beløbsgrænsen nedsættes til 375.000 kr. for en periode på 3 år. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom...

Har du styr på de nye barselsregler?

  Tidligere i år blev der vedtaget en ny barselslov, der får virkning for alle børn, der bliver født den 2. august 2022 eller senere. Formålet med de nye barselsregler er, at de skal understøtte en mere ligelig fordeling af orloven mellem forældrene, og der...

Sommerhilsen fra CSR

  Et af DRC’s væsentligste formål er at ”arbejde for ansvarlig virksomhedsadfærd hos restaurationsbranchens aktører og værdikæder”. Det hjælper vi jer med i CSR afdelingen og med denne sommerhilsen vil vi give jer et indblik i, hvad der er har været på dagsorden...

Kursus om elever

  Elever er en stor del af branchen og derfor er det vigtigt at vide, hvilket regelsæt, der gør sig gældende i forbindelse med ansættelse af elever. Elever er omfattet af elevoverenskomsten indgået mellem 3F og Horesta, uagtet om din virksomhed har tiltrådt...

Kom godt i gang med slutafregning med digitale infomøder med Erhvervsstyrelsen

  Kom godt i gang med slutafregning med digitale infomøder med Erhvervsstyrelsen Alle virksomheder har allerede indberettet til slutafregningen for forår og sommer 2020, og nu skal I indberette for senere kompensationsperioder. For at gøre det nemmere for...

Fødevarestyrelsen starter to kontrolkampagner i juli: Fiskeparasitter og Import af sammensatte fødevarer

  Fiskegrossister, detailfiskehandlere, restauranter og institutionskøkkener kan få kontrol af den visuelle undersøgelse og frysebehandlingen af fisk. Mens virksomheder som importerer sammensatte fødevarer fra lande uden for EU, kan få kontrol og vejledning på...

Har jeres virksomhed husket at indberette til SKAT?

 Skattestyrelsen udskød i sidste uge fristen for indberetning af oplysninger til SKAT  til torsdag d. 7. juli 2022, på grund af driftsforstyrrelser på Skattestyrelsens system.Hvis en virksomhed ikke når at indsende oplysninger til Skattestyrelsen inden den nye frist...

Man må ikke længere indhente oplysninger om alder ifm. rekruttering

  Fra den 1. juli 2022 trådte en ændring af forskelsbehandlingsloven i kraft, så det ikke længere er tilladt for arbejdsgivere at indhente oplysninger om en jobansøgers alder. Hvis man ikke overholder disse regler, kan man blive pålagt at betale en godtgørelse...

Vær særlig opmærksom på 5-dagesreglen ved indbetaling til Skattestyrelsen henover sommeren

 ​Hvis din virksomhed har et coronalån og/eller en betalingsaftale, skal du være særligt opmærksom på betalingstidspunkterne. Dette gælder også virksomheden øvrige krav. De fleste vil gerne have styr på betaling af diverse krav til Skattestyrelsen, inden de går på...

DRC-MEDLEM: PLUTO GROUP

Hos Pluto-gruppen bruger vi på daglig basis DRC juridiske services.

De er specialister på brancherelevante juridiske forhold, herunder specielt bevillingsforhold, erhvervslejekontrakter og andre relevante kontraktforhold. Ydermere er deres kontaktflade i og omkring branchen uden sammenligning.

DRC er branchens go-to organisation!

Jesper Madirazza-Marcussen, CEO og medejer, Pluto Group

DRC-MEDLEM: KADEAU

Kadeau er medlem af DRC, fordi branchefællesskabet inkluderer os restauratører. Vi identificerer os med DRC’s værdisæt for bæredygtig omstilling og samfundsansvar - og samtidig ved vi, at Kadeau i selskab med DRC’s andre medlemmer kan påvirke dagsordenen for hele branchen.

Nicolai Nørregaard, medstifter og chefkok, Kadeau

DRC-MEDLEM: REKOM

Hos REKOM er vi medlemmer hos DRC, da DRC som brancheorganisation, styrker fællesskabet mellem danske natforretninger.

DRC sætter fokus på udviklingsmuligheder såvel som udfordringer i branchen og kommer med innovative løsningsmodeller for begge dele.

Adam Falbert, adm. direktør og partner, REKOM Group A/S

DRC-MEDLEM: COFOCO

Som medlem af DRC står vi sammen med kollegaer i et stærkt fællesskab, der arbejder med samme positive dagsorden for at forbedre branchen og sikre en mere bæredygtig fremtid.

DRC forener nogle af de største aktører i branchen og gør et stort og vigtigt arbejde for at fremme den danske restaurationsbranche både nationalt og internationalt.

Christian Lytje, stifter, medejer og direktør, Cofoco

Kontakt os

København

Danmarks Restauranter og Caféer
Dronningens Tværgade 8A
DK-1302 København K
Mail: drc@thehost.dk
Tlf.: +45 3325 1011
CVR: 83840315

Odense

OFF13
Thujavej 13
DK-5250 Odense SV
Tlf.: +45 3325 1011
CVR: 83840315

Persondatapolitik