Vælg en side

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Danmarks Restauranter og Cafeer er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Danmarks Restauranter og Cafeer
Dronningens Tværgade 8A
1302 København K
CVR-nr.: 83840315
Telefon: 33 25 10 11
E-mailadresse: drc@thehost.dk

Formålene med vores behandling af personoplysninger

 • Levering af aftalte ydelser/services.
 • Kommunikation med dig i forbindelse med udbud af vores services.
 • Markedsføringsøjemed til forbedring af vores services.
 • I forbindelse med fastlæggelse eller modtagelse af retskrav.

Vores behandling af personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag

Retsgrundlag for behandling af medlemmers oplysninger

 • Når behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som medlemmet er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på medlemmets anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, f.eks. når et nyt medlem opretter medlemslogin for at tilgå alle DRCs services ift. rådgivning.
 • Behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, f.eks. behandling og opbevaring af transaktionsoplysninger i henhold til bogføringsloven.
 • Behandlingen er nødvendig for, at DRC kan forfølge en legitim interesse i forbindelse med løbende forbedring af DRCs rådgivning, produkter og services.
 • For at målrette vores markedsføring på sociale medier eller andre hjemmesider. I disse tilfælde er oplysninger, der videregives, begrænset til de oplysninger som medlemmet selv har indtastet på DRCs hjemmeside, f.eks. e-mail adresse.

VIDEREGIVELSE AF  OPLYSNINGER

 1. DRCs IT-leverandør
 2. Internt i DRC, dog kun til relevante afdelinger
 3. Eksterne revisorer
 4. Ekstern bogholder
 5. DRCs samarbejdspartnere
 6. Facebook og Google med henblik på indsamling af statistik

OPBEVARING OG SLETNING

 • Oplysninger medlemmet selv har oplyst, gemmes så længe medlemmets virksomhed opretholder sit medlemskab af DRC.
 • Hvis medlemmet opsiger sit medlemskab, opbevarer DRC oplysningerne indtil udmeldelsen træder i kraft.
 • Transaktionsoplysninger gemmes i 5 år som følge af Bogføringsloven.

SÆRLIGT OM COOKIES

DRC anvender cookies til indsamling af oplysninger af antal besøgende på DRCs hjemmeside (www.thehost.dk), samt hvor ofte denne side bliver besøgt. Disse oplysninger anvender DRC til at tilpasse og optimere hjemmesidens indhold samt til at måle antal besøgende på siden. Det er kun DRC og DRCs digitale samarbejdspartnere, der står for support af DRCs hjemmeside, som har adgang til de oplysninger, der indsamles via cookies. Oplysninger videregives derfor ikke til tredjemand. Endvidere gøres der opmærksom på, at medlemmet til enhver tid kan fravælge cookies.

Medlemmet har som nævnt selv mulighed for at administrere, i hvilket omfang medlemmet vil bruge cookies, samt om medlemmet helt vil undgå brugen heraf. Administreringen af cookies sker under individuelle indstillinger i computerens browserindstillinger.

SÆRLIGT OM JOBANSØGNINGER

Hvis man ansøger om et job hos DRC, behandles følgende personoplysninger: Fulde navn, adresse, kontaktoplysninger, såsom e-mailadresse og telefonnummer, uddannelses- og erhvervserfaring, frivilligt arbejde samt øvrige relevante forhold i ansøgningsmæssigt øjemed.

Personoplysningerne behandles med det formål at udvælge den bedst egnede kandidat ud fra nogle på forhånd opstillede kriterier til stillingen. Personoplysningerne benyttes udelukkende til dette formål, og behandles således ikke i andre sammenhænge.

Personoplysninger i ansøgninger og CV m.m. behandles udelukkende af en begrænset personkreds i DRC, der specifikt er udvalgt til at finde den rette kandidat til den aktuelle stilling.

Oplysningerne overføres ikke til tredjelande, og de opbevares kun indtil, der er fundet den rette kandidat, hvorefter de slettes. Oplysningerne slettes senest efter 6 måneder.

DINE RETTIGHEDER

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende, forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

KLAGE TIL DATATILSYNET

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

dOKUMENTOPLYSNING

Dette er 2. version af DRCs persondatapolitik skrevet 29. juli 2022.

Kontakt os

København

Danmarks Restauranter og Caféer
Dronningens Tværgade 8A
DK-1302 København K
Mail: drc@thehost.dk
Tlf.: +45 3325 1011
CVR: 83840315

Odense

OFF13
Thujavej 13
DK-5250 Odense SV
Tlf.: +45 3325 1011
CVR: 83840315

Persondatapolitik