Vælg en side

Fire gratis webinarer til ledere

Branchen

Som et led i DRC’s fortsatte fokus på arbejdsmiljø, og på at uddanne branchens ledere, kan vi nu i samarbejde med JOBLIFE tilbyde dig og din virksomhed 4 gratis webinarer om ledelse. Webinarene, der er af 45 minutters varighed og løber af stablen i uge 13, er for ledere om lederskab og ledergruppens ansvarlighed i forbindelse med arbejdsmiljøet.

Temaerne til de 4 webinarer er følgende:

  • Hvad er ledergruppens rolle i forhold til psykologisk tryghed?

Forskningen viser, at psykologisk tryghed (også kaldet psykologisk sikkerhed) er afgørende for teamets succes. Det øger effektiviteten, og det nedsætter personaleomsætning. Det lyder som enhver leders drøm – men hvad er din rolle som leder i forhold til den psykologiske tryghed? Eller rettere sagt, hvad er din ledergruppes rolle. På webinaret fortæller to konsulenter, hvordan I kan arbejde med den psykologiske tryghed i jeres ledergruppe, så I kan blive til ét hold, der spiller sammen om at udvikle jer fagligt og personligt i ledergruppen. På webinaret indgår også vores idékatalog med metoder og værktøjer til at arbejde med psykologisk sikkerhed.

  • Kommunikation i ledergruppen - hvordan kan den optimeres?

Manglende eller ikke-optimal kommunikation i ledergruppen kan resultere i, at medarbejderne får modsatrettede informationer og handlingsanvisninger. Dette vil både påvirke din trivsel som leder, og det du ønsker at opnå med din ledelse, men det vil i høj grad også påvirke medarbejdernes trivsel og endda bundlinjen i sidste ende.

  • Optimerede møder som nøglen til ledelse - Går I til ledelsesmøder eller koordineringsmøder?

Nøglen til ledelse er gode møder – også på lederniveau. Gode møder er fundamentet for alt andet arbejde i ledergruppen, hvorfor det er vigtigt, at jeres møder ikke er ”spild af tid”. Det er ikke en selvfølge, at I er gode mødeledere og benytter mødeteknikker optimalt – selvom I er gode ledere med mange års erfaring

  • Dit personlige lederskab i ledergruppen - hvordan er du en stærk leder i fremtiden? 

For at stå stærkt som leder må du have en forståelse af, hvad dit grundlag er her og nu – hvorfor leder du, som du gør? Hvilke værdier bygger din ledelse på i ord og handlinger? Ser du din ledelsesopgave som en faglig ledelse, relationel ledelse eller strategisk ledelse? På webinaret fortæller to af vores konsulenter om, hvordan du kan optimere dit personlige lederskab og være en stærk leder i fremtiden.

På nogle af webinarerne får du også adgang til gratis guides.

Tilmeld dig her:  

Vil du vide mere om

vores arbejde?