Vælg en side

Anmeldelse til arbejdsskadeforsikring

1. juli, 2022Jura // Politik

Fra den 1. juli 2022 skal arbejdsulykker anmeldes til arbejdsskadeforsikringen, hvis medarbejderen har haft én dags uarbejdsdygtighed på grund af ulykken. Det er det samme anmeldekriterium som i arbejdsmiljøloven vedrørende anmeldes af arbejdsulykker til Arbejdstilsynet. Det erstatter de tidligere regler om, at en arbejdsulykke skulle anmeldes senest på 5-ugers-dagen for ulykken, hvis medarbejderen ikke har genoptaget sit arbejde i fuldt omfang.

Anmeldekriteriet for en arbejdsulykke, som ikke har medført uarbejdsdygtighed, er ikke blevet ændret. Det vil sige, at selvom en medarbejder ikke er – eller har været – uarbejdsdygtig på grund af en arbejdsulykke, men det alligevel forventes, at medarbejderen kunne have ret til en ydelse efter loven f.eks. godtgørelse for varigt mén, skal arbejdsulykken fortsat anmeldes til jeres arbejdsskadeforsikring.
 
Ny anmeldefrist
Fra 1. juli 2022 har arbejdsgivere 14 dage til at anmelde en arbejdsulykke efter første fraværsdag, hvor den tidligere anmeldefrist var 9 dage fra tilskadekomstdagen.
For arbejdsulykker uden fravær er anmeldefristen 14 dage fra tilskadekomstdagen.
 
Anmeldelse på virk.dk
Alle arbejdsulykker anmeldes i systemet EASY på virk.dk, uanset om anmeldelsen skal ske til Arbejdstilsynet eller til jeres arbejdsskadeforsikring.

Vil du vide mere om

vores arbejde?