Vælg en side

ARBEJDSGIVERS RET TIL UDVIDET SYGEDAGPENGEREFUSION OPHØRER

6. juli, 2021Jura // Politik

De midlertidige regler i sygedagpengelovens om udvidet ret til refusion for arbejdsgiver er blevet ophævet den 1. juli 2021. Det betyder, at kommunen kun kan udbetale refusion efter sygedagpengelovens §53b (udvidet ret til refusion for arbejdsgivere) på grund af covid-19 for fravær til og med den 30. juni 2021.

Du kan godt søge om udvidet refusion efter §53b efter den 1. juli, men kun for fraværsdage før den 1. juli 2021. Det gælder også selvom ansøgningen er indgivet før den 1. juli, men ikke er færdigbehandlet ved lovens ophævelse.

Vil du vide mere om

vores arbejde?