Vælg en side

Bred energiaftale på plads – DRC imødeser nye forhandlinger

23. september, 2022Politik

 

Afgiften kommer i bund (ned til EU's minimumgrænse) over det næste halve år – og tarifferne nedsættes til gavn for erhvervslivet.

Med de høje prisstigninger på energi er regeringen og aftalepartierne enige om en række initiativer, der vil hjælpe husholdninger og virksomheder gennem vinteren:

  • Indefrysningsordning for husholdninger og virksomheder
  • Midlertidig lempelse af den almindelige elafgift
  • Bedre forsyning af træpiller
  • Skrotningsordningen udvides med træpillefyr
  • Midlertidig forhøjelse af børne- og ungeydelsen
  • Forøgelse af pulje til udrulning af fjernvarme
  • Forøgelse af pulje til etableringsstøtte
  • Forøgelse af tilskud til afkobling af gasnettet
  • Lempelse af elafgift for varmepumper
  • Sænkning af eltariffer via flaskehalsindtægter

Energiselskabet bliver indgangsvinklen til ordningerne. Erhvervsministeriet sætter gang i lovgivningsprocessen, som står til at blive vedtaget i næste uge. Med blandt andet besparelser i ministerier og styrelser har man i besluttet fra regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Alternativet og Moderaterne at give danskerne og erhvervslivet en håndrækning i form af denne, men varsler også at der kommer yderligere tiltag, fx med hjælp fra de aktuelle EU forhandlinger og yderligere forlig mellem folketingets partier.

Her har DRC senest haft drøftelser med skatteministeren om 1) at få revideret den offentlige gæld og omlægge til en mere favorabel rente og over en længere periode og 2) at se på udskydelse af momsen for 3. kvartal, som vi kunne under corona. Derudover præsentere vi selvfølgelig ideer der kan give os en bedre økonomi på længere sigt, så som fuldt fradrag for virksomheder der bruger restaurationsbranchen, som man gav hotellerne i 2012, at branchen bliver en del af muligheden for at give oplevelsesgaver som personalegoder mm.

Alle aftalepartier var enige om at dette var første skridt på vejen – og at de er villige til endnu en forhandling inden året er omme. Radikale og Alternativet mener at denne krise er et oplagt grundlag for en mere grøn omstilling, det er vi i DRC meget enige i. Derfor har vi også efterspurgt en omstillingspulje til erhvervslivet. Under corona var netop omstillingspuljen noget der kunne mærkes på bundlinjen og sagsbehandlingen var uhyre effektiv. Derfor mener vi at man bør skabe en omstillingspulje til energirådgivning og energieffektivisering, for lige nu er likviditeten for mange meget dårlig – så investeringerne i grøn energi er nødt til at komme med en ekstra økonomisk hjælp til de hårdest ramte virksomheder.

Når vi ved hvad selve lovgivning og bekendtgørelser byder på, melder vi selvfølgelig ud med det samme.

Læs mere HER.

Vil du vide mere om

vores arbejde?