Vælg en side

Charter for et natteliv uden diskrimination

Branchen

Charter for et natteliv uden diskrimination blev i denne uge launchet, og som kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard sagde, er dette ikke et quick fix, men et stort skridt i den rigtige retning.

Københavns Kommune har i løbet af vinter og forår 2023 udformet et “Charter for et natteliv uden diskrimination”. Processen har bl.a. omfattet en tæt dialog mellem brancheaktører, restauratører, repræsentanter for minoritetsorganisationer m.fl.

BARC Scandinavia har stået for processen omkring udformning af charteret, og det er nu sammen med Københavns Kommune og Horesta lanceret. I DRC tror vi på, at forebyggelse og dialog er vejen frem mod et natteliv uden diskrimination og netop det er charteret et godt værktøj til. DRC håber, at I som restauration vil bakke op om charteret og tage del i det positive budskab.

Det er vigtigt at understrege, at hverken kampagnen eller charteret er bundet op på nogen form for restriktioner, sanktioner eller juridiske konsekvenser. Alt dette er reguleret i den lovgivning, som I allerede opererer under og forholder jer til.

Kampagnen her er ment som et positivt budskab og en positiv bevægelse, hvor nattelivets aktører med afsæt i “forståelsespapiret” (Charteret) er med til at udbrede den positive fortælling om, at branchen gerne vil være med til at skabe en endnu bedre, tryg og sikker by at feste og more sig i.

 

tilslutning til charter

Du/I kan allerede nu tilslutte jer charteret på nedenstående formular. Så er I en del af budskabet helt fra begyndelsen, ligesom I vil optræde på kampagnesitet allerede fra lanceringstidspunktet.

Hvis du har spørgsmål til charter, proces, tidsplan, det praktiske eller andet, så kontakt:

ESG-chef Birgitte Wad
bwa@thehost.dk tlf. 92 15 12 45

BARC Scandianvia
charter@barcscandinavia.com

 

Hvad kræves der af mig for at være med?

For at tilslutte dig charteret, skal du blot gøre følgende:

1. Intern forankring: Vælg en nøgleperson i din virksomhed, som bliver den interne vidensperson og ressource ift. alt hvad der handler om lige adgang, fair natteliv, oplevelser med diskrimination m.v. Dette er for at sikre, at der altid er én der “har den” og som kan snakke med om emnet samt bidrage til at andre i virksomheden også opnår viden om hvad diskrimination er, hvordan det opleves og hvordan det håndteres.

2. Stickers og synlighed: Du vil få tilsendt stickers til opsætning. De skal som minimum kunne ses ved indgang/dør, men også gerne (valgfrit) andre steder på din restauration.

3. Information: Ved tilslutning til charteret forpligter du dig også til at “tilvejebringe information om diskrimination samt uddanne personale og ledelse i forebyggelse, bekæmpelse og håndtering af diskriminerende adfærd”. Det har I som restauratører meget forskellige forudsætninger for. Du forpligter dig ikke til at sende alle dine ansatte på et eller andet dyrt kursus, men du skal være interesseret i at være med, når og hvis kommunen inviterer til dialog og tilbud, der kan styrke forståelsen af temaet. Derfor er det videre arbejde fra kommunens side også - i fællesskab med restauratørerne - at undersøge, hvad der er behov for ift. efteruddannelsestilbud o.lign.

4. Når du har underskrevet charteret, er der nogle punkter, som I som aktør skal leve op til, og som du muligvis allerede overholder den dag i dag:

Forventningsafstemning med gæster - Tydelig information til gæsterne om stedets profil og koncept samt forventninger til gæsters adfærd når de besøger jer. F.eks. et sæt “house rules” eller adgangskrav på din hjemmeside, via skiltning i indgang/bar eller lign.

○ Mulighed for dialog og klage - Tydelig information til gæsterne om, hvor man kan henvende sig, hvis man oplever diskrimination samt klare retningslinjer for, hvordan disse henvendelser vil blive håndteret. Altså; hvor går man hen, hvis man har en oplevelse med diskrimination på din restauration - og hvordan bliver oplevelsen håndteret?

5. Efterprøvning: Efter lanceringen og den indledende kampagne, vil vi (BARC Scandnavia) følge op og være til stede ude hos restauratørerne, så vi sikrer, at alle lever op til charterets forpligtelser. Det gør vi både for at hjælpe alle med eventuelle tvivlsspørgsmål, men også for med rette at kunne give anerkendelse til dem, der har været med til at få charteret ud og leve i nattelivet. Hvis ikke man lever op til forpligtelserne i charteret, kan man selvfølgelig ikke fortsætte med at være en del af charteret. Man vil således gå glip af at være en del af den positive fortælling og bevægelse som mange andre i samme er en del af.

BARC Scandinavia følger op på jeres tilslutning til charteret på følgende vis:

Materialer ophængt - Nogle uger efter at I har tilsluttet jer charteret, kigger vi forbi for at se, om I har fået hængt materialet op. Ellers sender vi jer lige en påmindelse om det.

● Medarbejdernes oplevelse - Vi vil også rigtig gerne invitere jeres medarbejdere til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse om, hvordan man oplever emnet “diskrimination” i sit arbejde. Fx: Hvor er man i tvivl, hvor er det svært at håndtere, hvad kan man gøre mere, og hvor skal der sættes ind fremover? Altså et støttende tiltage til håndtering af de konkrete situationer.

Fokusgruppe for bedre rammer og samtale - Vi vil også gerne give jer muligheden for, at nogle af jeres medarbejdere kan deltage i møder, hvor vi går lidt mere i dybden med udfordringerne. Det kan bidrage til at skitsere nogle mulige løsninger - f.eks. inputs og ønsker til efteruddannelse o.lign.

Det skal for god ordens skyld bemærkes, at der ingen juridiske eller bevillingsmæssige konsekvenser eller lignende er ved at tilslutte sig charteret. Der er alene tale om en frivillig mulighed for, at vi sammen kan følge charterets implementering og effekt samt udveksle erfaringer vedr. udfordringer med diskrimination og oplevet diskrimination, bedre at kende.

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.