Vælg en side

DRC i kamp mod SIRIs benspænd

7. oktober, 2022Branchen // Jura // Politik

 

DRC var forleden til møde med Styrelsen for Integration og International Rekruttering (SIRI), om de mange barrierer branchen har ift. udenlandsk arbejdskraft og rekruttering med blandt andet positivlisten, beløbsordningen og special skills. Restaurationsbranchen har i de seneste år været tynget af en alvorlig mangel på arbejdskraft. Dette har gjort, at restauratører landet over har måtte lukke virksomheder, begrænse antallet af borde, kørt med ’nød’-menukort, og ufrivilligt har begrænset deres indtjening - selvom gæsterne har stået i kø og behovet for at tjene penge hjem efter coronanedlukningen har været enorm.

DRC fik skabt overfor SIRI overblik over de udfordringer, der melder sig i forbindelse med ansøgningerne på de forskellige ordninger. Her fik vi blandt andet stillet Styrelsen til ansvar for urimeligheder ifm. fortolkning og administration af formodningsreglen på beløbsordningen, umulighederne omkring AUB-kravet (elevkravet) under positivlisten og kastet lys over de reelle (eller mangel på samme) muligheder under special skills.

DRC fik indsigt i styrelsens sagsbehandling, og de parametre, hvor vi som branche skal være mere skarpe på at dokumentere hvilke vilkår der gør sig gældende, når man ikke er overenskomstdækket, herunder funktionærloven, sygedagpengelovens regler, barselsloven, hviletidsbestemmelser m.m. Netop fordi vores branche overvejende er uorganiseret, kompleks og har stor diversitet i typen af ansættelser og faggrupper. Styrelsen er godt i gang med at forbedre tiderne på call centeret, udvide åbningstiden, sætte ekstra bemanding på ansøgningerne inden for vores branche mv.

Beløbsordningen

Styrelsen har særlig fokus på udfordringen om kokke på beløbsordningen og manglende indsigt i branchen, samt forskelligheden på virksomhederne. Samtidig fik vi i indsigt i deres udfordringer og det var godt, at de var villige til at tage en hel del af vores konkrete forslag med videre og også var lydhør over for både de udfordringer de kan ændre – og dem de ikke kan, men som DRC naturligvis bringer videre til rette sted.

Formodningsreglen er den store skurk i dette regnestykke, en regel som i øvrigt blev indført efter skandalen om de kinesiske kokke i 2020. Det betyder, at der kan gives afslag, hvis der er en vis formodning for, at der ikke er tale om et reelt ansættelsesforhold. En regel som reelt gør, at kun meget få kommer ind via ordningen, i 2021 blev 91 pct. afvist via beløbsordningen og i starten af 2022 blev 63 pct. I nuværende måned er antallet af afvisninger oppe på 78 pct. – det kunne både vi og Styrelsen konstatere var en høj andel ift. at vi har akut brug for arbejdskraften.

DRC drøftede også begrebet ”sædvanlige løn og ansættelsesvilkår efter danske forhold”. Det fremgik af Styrelsens redegørelse, at de arbejder ud fra retningslinjer fra ministeriet, men i høj grad også fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråds anbefalinger, hvor overenskomsten, der er indgået mellem HORESTA og 3F er rettesnor for vurderingen af, hvorvidt om der er tale om almindelige løn- og arbejdsvilkår. Det vil sige, at alle der ikke er under overenskomst (dvs. 90 pct. af branchen) vil skulle give yderligere dokumentation for at få udenlandsk arbejdskraft. Lige nu har Styrelsen en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 14 dage på, hvad angår påbegyndelse af sagsbehandling inden for andre brancher, mens der inden for kokke-området er en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 3 måneder. Styrelsen er som nævnt opmærksomme på problemet – og DRC har allerede sendt en henvendelse til samtlige ordfører, embedsfolk i ministeriet og ministeren omkring uvidenheden og behovet for indsigt og data om netop vores branche, så sagsbehandlingen kan glide lettere. Styrelsen regner selv med at være igennem bunken af ansøgninger ved starten af 2023.

Hvis de udenlandske borgere er i landet (og i branchen) vil der dog være bedre muligheder for at ansøge og få dem godkendt via denne ordning.

Positivlisten og AUB-kravet

SIRI erkender at AUB-kravet (elevkravet) er et problem på grund af coronakrisen, fordi adskillige virksomheder ikke har kunnet leve op til deres elevkrav under de mange nedlukninger og hjemsendelser – og dermed nu er udelukket fra at få udenlandsk arbejdskraft ind via ordningen. De fortæller dog samtidig, at dette ikke er et isoleret brancheproblem. Faktisk viser tallene at 2/3 af alle ansøgninger på positivlisten falder på elevkravet.

Styrelsen opfordrer til, at man under virksomhedsoplysningerne undersøger hvorvidt man lever op til elevkravene eller ej, inden man søger. For det første vil man blive afvist, hvis man ikke lever op til dem, og for det andet vil vi opfordre til at kontakte Styrelsen, hvis man mener at man lever op til dem, men der er angivet noget andet i virksomhedens oplysninger.

Lige nu kan man kun søge om udenlandsk arbejdskraft via positivlisten, hvis man opfylder AUB-forpligtelserne i enten det seneste opgjorte bidragsår, eller 2 ud af de seneste 3 opgjorte bidragsår. Sidstnævnte er en justering, der er foretaget pga. coronakrisen, men den imødekommer på ingen måde problemet. Derudover optimeres ordningen ved, at tidspunktet for hvornår AUB-kravet skal være opfyldt, ændres fra afgørelsestidspunktet til ansøgningstidspunktet. Dette hjælper heller ikke synderligt. DRC har foreslået at suspendere elevkravet i coronaperioden, hvilket vi har sendt videre til ministerielt og politisk niveau i håb om, at de vil tage sagen op.

Special skills

Special skills ordningen har en afvisningsrate på 50%, både i 2021 og starten af 2022 og nu. Udfordringerne på denne ordning er en instruks fra maj 2021, hvor det blev indskærpet fra ministeriet, at der var for mange godkendelser gennem ordningen. Derfor vil mange af jer opleve, at der i højere grad kommer afvisninger på netop denne ordning – også selvom en kommende ansat kommer via denne ordning. Der er simpelthen kommet strengere krav til niveauet af udlændingens kvalifikationer og særlige kompetencer. Udlændingen skal nu kunne dokumentere international anerkendelse, vundne konkurrencer, optagelse i Michelin-guiden eller lignende. Den danske restaurant de skal arbejde på skal have ’innovativ karakter og et højt niveau’.

DRC følger op på mødet og på SIRI’s arbejde generelt og orienterer naturligvis løbende vores medlemmer om problematikken og eventuelle fremskridt.

Vil du vide mere om

vores arbejde?