Vælg en side

ERHVERVSORGANISATIONER ØNSKER STATSLIG MODEL FOR GÆLDSAFVIKLING AF UDSKUDT MOMS OG SKAT

27. juli, 2021Politik

PRESSEMEDDELELSE - 27. juli 2021

Strenge restriktioner og to lange nedlukninger har skabt en massiv ophobning af statslig gæld særligt for aktører og leverandører i turisme- og oplevelsessektoren og deres underleverandører. En gæld, det for mange ikke er muligt at afvikle inden for de eksisterende tilbagebetalingsfrister. Derfor foreslår Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danmarks Restauranter og Cafeer (DRC), HORESTA og SMVdanmark nu i fællesskab regeringen en langsigtet, statslig model for gældsafvikling for de virksomheder, der ikke samles op af bankerne.

Mange virksomheder, herunder 8.500 virksomheder i det danske hotel- og restauranterhverv stiftede offentlig gæld under Coronakrisen (perioden fra 29. februar 2020 til 29. april 2021). Det gælder især moms- og a-skattelån, som blev tilbudt virksomhederne for at afbøde corona-pandemiens økonomiske konsekvenser. De lån skal tilbagebetales af flere omgange inden 1. november næste år, men det er allerede nu klart, at for mange virksomheder er det en alt for kort tidsramme til at indhente det forsømte.

Store dele af sektoren står fortsat i en økonomisk vanskelig situation og er underlagt fortsatte restriktioner. Der er fortsat både tvangslukkede og lukkede virksomheder som følge af Coronapandemien.

 Det vil for mange virksomheder tage adskillige år, før det tabte er tjent ind igen. Der skal derfor være mulighed for en langsigtet planlægning af gældsafvikling og tilbagebetaling af de nødvendige lån. Skabes der ikke en rimelig mulighed for afvikling af gælden, vil konsekvensen være ophør af en lang række virksomheder. Dermed vil lånene forblive ubetalte. Alene i hotel- og restauranterhvervet har konkurser under coronakrisen kostet statskassen mere end 6 mio. kr. i tabte moms- og skattelån. Det er således i fælles interesse at sikre virksomhederne en reel mulighed for gældsafvikling.

 Forslag om 6 årigt statsligt lån
Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danmarks Restauranter og Cafeer (DRC), HORESTA og SMVdanmark ønsker en fair, overskuelig og langsigtet løsning for de danske virksomheder, der for nuværende ikke er i stand til at betale de udskudte moms- og skattebetalinger, så de fortsat i fremtiden kan skabe værdi og vækst til gavn for det danske samfund.

Derfor foreslås en lignende løsning, som er lavet for de danske rejsebureauer, der under coronakrisen har måtte trække penge fra rejsegarantifonden, og som har fået en statslig låneordning, hvor der stilles seks-årige statsgaranterede lån til rådighed med følgende rentesatser 2021: 0,23%; 2022: 0,59%; 2023: 0,59%; 2024: 1,30%; 2025: 1,30%; 2026: 1,30%. En model, der er godkendt under EU's statsstøtteregler.

Et statsligt seks-årigt corona-lån med rimelige og svagt stigende renter vil give et incitament til at afvikle lånet så snart som muligt og samtidig sikre, at de virksomheder, der først kan tilbagebetale lånet senere, får en længere tilbagebetalingshorisont, end de har nu.

Danmark bør følge EU Kommissionen anbefaling om at give adgang til tilbageførsel af corona-underskud (carry back)

Samtidig opfordrer erhvervsorganisationerne regeringen til at følge den anbefaling, som EU Kommissionen gav medlemslandene i maj 2021 vedrørende ekstraordinær adgang til at kunne modregne corona-underskud i de eventuelle overskud, virksomhederne havde i årene forud for krisen (såkaldt carry back). Tilbageførslen ville give virksomheder, der havde overskud inden krisen, men som under krisen oplevede underskud, mulighed for at få penge tilbage i skat, som så kunne bruges på at nedbringe den opbyggede gæld.

Det er afgørende, at der sikres en hurtig afklaring af virksomhedernes økonomiske situation i lyset af begrænset kompensation og stor gældsætning, således at flest mulige virksomheder kan overleve Coronakrisen.

Vil du vide mere om

vores arbejde?