Vælg en side

En hjælpende hånd til arbejdet med ansvarlighed og bæredygtighed

ESG-RAPPORTERING
Forside » ESG-Rådgivning » ESG-RAPPORTERING

GRATIS ESG-RAPPORTERING

Krav om ansvarlighed, bæredygtig og grøn omstilling er stigende fra gæster, leverandører, bank, investorer og myndigheder - og der er mange flere på vej til alle danske virksomheder. Mange restauranter er allerede gode til at vælge og implementere grønne løsninger og har gjort det længe, men hvordan får man det registreret så det bliver målbart og rapporterbart? Valified har udviklet en digital platform til netop dette og det kan du som DRC-medlem nu få glæde af. Og er du hurtig, er det helt gratis det første år.

Med den grønne omstilling følger et støt stigende krav om dokumentation, som for mange kan betyde et administrativt bøvl. Derfor har DRC indgået en samarbejdsaftale med Valified. Det er en digital platform, der gør det nemmere og enklere at samle bæredygtighedsdata samt måle, rapportere og arbejde struktureret med den grønne omstilling og dokumentere f.eks. et CO2-regnskab.

Valified har fokus på ESG-rapportering og følger bl.a. EU’s standarder. ESG står for Environmental (miljø), Social (sociale forhold) og Governance (god selskabsledelse); ESG er dermed en målestok for, hvor ansvarligt et selskab er på de tre områder.

FØRST TIL MØLLE

DRC har nu muligheden for at tilbyde dette værktøj, samt vejledning i brugen af det, ganske gratis til de første 50 virksomheder, der melder sig. 

Så tilmeld din virksomhed og bliv en del af branchens og Danmarks grønne omstilling allerede i dag.

HVAD KAN PLATFORMEN?

Med Valified får du mulighed for selv at arbejde professionelt med data og grøn omstilling. På den måde kan restauranterne styrke deres konkurrencekraft og samtidig sikre de data, som er nødvendige for, at branchen lever op til gældende og fremtidig lovgivning.

Konkret kan du:

  • Udfylde din virksomheds ESG spørgeramme og få en bedre forståelse af hvad bæredygtighed er
  • Udarbejde en bæredygtighedsrapport og en CO2-beregning til løbende overblik og nem håndtering af dine ESG-data
  • Få et fælles sprog - og et overblik til internt at kunne udvikle en lønsom forretning
  • Genbruge dine ESG-data og informationer igen og igen og spare tid på rapportering til f.eks. banken

Læs mere om Valified.

Du kan også tilmelde dig ESG-rapporteringen allerede nu. Klik på nedenstående knap og tilmeld dig.