Vælg en side

Fælles henvendelse fra turisterhvervet om flyvelederkonflikten i Københavns Lufthavn

17. maj, 2023Branchen // Politik

Kære Thomas Danielsen

Dansk turisme står lige nu i en uholdbar og særdeles akut situation grundet Naviairs kapacitetsbegrænsninger i Københavns Lufthavn. Den manglende bemanding skader ikke kun passagerer og luftfarten, men også det danske turismeerhverv. Det gælder både den del af erhvervet, som tager imod rejsende til Danmark såvel som de virksomheder, der sender danskerne afsted.

Vi håber derfor, at du vil handle hurtigt for at genskabe stabiliteten i Danmarks største lufthavn. Alene i april 2023 var 45 procent af de godt 19.000 ankomster og afgange forsinket mere end et kvarter. Det påvirkede en million rejsende. Dertil kom 400 aflysninger, der ramte omkring 60.000 rejsende, og situationen forværres dag for dag.

Skal vi undgå en katastrofal sommer, er den eneste mulighed derfor, at Naviairs ledelse og flyvelederne får landet en aftale snarest muligt, så der kan komme ro på planlægningen af trafikafviklingen frem mod højsæsonen

En sådan løsning lader desværre vente på sig, og vi er er derfor dybt bekymrede for afviklingen af flytrafikken de kommende måneder. Vi ser ind i en periode med stigende rejseaktivitet og mange passagerer både til og fra Danmark. Bliver der ikke fundet en løsning, vil problemerne i lufthavnen kun vokse sig større – og også ind i vores erhverv.

På kort sigt vil konsekvensen af krisen i lufthavnen blive, at færre turister rejser til Danmark. Det vil have en voldsom negativ påvirkning i hele værdikæden hos oplevelseserhvervet for bl.a. hoteller, restauranter, kulturinstitutioner og attraktioner. Påvirkningen vil ikke alene kunne mærkes i de turismeafhængige erhverv, men også sætte negative spor i samfundet generelt som følge af
færre kunder i bl.a. detailhandlen samt færre skatteindtægter og risiko for tab af arbejdspladser.

Ifølge Visit Denmark genererede dansk turisme i 2019 174.700 arbejdspladser og en omsætning på 139,2 mia. kroner. Turister fra udlandet havde et samlet forbrug på 61,5 mia. kroner, svarende til 4,5 procent af den danske eksport. Det gav et skatteprovenu på 56,9 mia. kroner, hvilket svarer til 6,3 procent af de samlede skatter og afgifter i Danmark.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser en stigning i antallet af overnatninger i 2023 på 12,1 procent sammenlignet med 2022. I samme periode er antallet af udenlandske overnatninger steget med 32,1 procent. De positive tendenser ses også for udlejning af feriehuse, hvorfor 2023 alt andet lige kan blive et rekordår for dansk turisme. Men det vil kræve, at lufthavnen er på fuld kapacitet i den
kommende højsæson. Ellers risikerer vi at tabe det hele på gulvet igen efter nogle voldsomme coronaår.

Den ustabile trafik i lufthavnen vil dog ikke kun påvirke udenlandske turister. Den vil også ramme danske rejsearrangører og ferierejsende, der risikerer forsinkelser, aflysninger og missede
forbindelser på ankomstdestinationen.

De økonomiske konsekvenser af et de facto sammenbrud i sommertrafikken i Københavns Lufthavn vil således have store konsekvenser for det danske samfund og medføre strukturel skade på lufthavnen.

Det kan derfor ikke understreges nok, hvor vigtigt det er, at der hurtigst muligt findes en holdbar løsning på situationen i København Lufthavn. Da Naviair er et statsligt selskab, er det vores vurdering, at der helt konkret er behov for politisk handling for at få parterne til forhandlingsbordet og finde en løsning med det samme.

Vi beder derfor om, at du i din egenskab af ejer af Naviair omgående får sikret, at der forhandles en løsning på plads mellem parterne - gerne med inddragelse af arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne i processen.

Lykkes det ikke, vil det få store negative konsekvenser for danskerne, turismen, erhvervslivet og dansk luftfart både på kort og langt sigt.

Med venlig hilsen

DI Turisme og Oplevelse

Dansk Erhverv

Danmarks Restauranter og Caféer

Camping Outdoor Danmark

Danmarks Rejsebureau (DRF)

DACI

Danhostel

Horesta

Foreningen af forlystelsesparken i Danmark (FFD)

Foreningen af Lydtbådehavne i Danmark (FLID)

Feriehusudlejernes Brancheforening

 

 

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.