Vælg en side

Faglige repræsentanter skal nu attestere virksomheders slutafregning

1. juni, 2021Blog

Når en virksomhed har indberettet oplysninger og dokumentation for, at Erhvervsstyrelsen kan slutafregne lønkompensation, er et af de første trin en attestation hos virksomhedens faglige repræsentant. Her kan du læse mere om, hvad en attestation er, og hvem der kan få opgaven som faglig repræsentant. 

Hvis en virksomhed har modtaget lønkompensation, skal den dokumentere, at de ansatte faktisk har været hjemsendt. Dokumentationen foregår i forbindelse med Erhvervsstyrelsens slutafregning af kompensationen, og her har virksomhedernes faglige repræsentanter også en rolle.

De faglige repræsentanter skal være med til at sikre, at slutafregning foretages på baggrund af korrekte oplysninger. Når virksomheden efter perioden for lønkompensation har indberettet sine oplysninger og dokumentation, skal de faglige repræsentanter attestere virksomhedens oplysninger.

Den faglige repræsentant får besked via e-mail fra Erhvervsstyrelsen, når virksomheden har indberettet sine oplysninger. Repræsentanten får et link til Virk og en vejledning til, hvordan attestationen foregår.

De faglige repræsentanter
Den faglige repræsentant er i de fleste tilfælde en tillidsrepræsentant eller en medarbejderrepræsentant, der er valgt af de ansatte i virksomheden. I særlige tilfælde kan den faglige repræsentant være fra en faglig organisation.

Virksomheden vurderer, hvilke faglige repræsentanter (der kan være én eller flere), der skal inddrages og indsende deres navne og e-mails til Erhvervsstyrelsen. Hvis der ikke er en faglig repræsentant, kan relevante faglige organisationer gøre indsigelser imod indberetningen.

Arbejdsgiverens oplysninger skal attesteres
En attestation er en bekræftelse, og den faglige repræsentant medvirker dermed til at kvalitetssikre de oplysninger, som indberettes til Erhvervsstyrelsen.

På Virk får vedkommende en oversigt over de ansatte og deres hjemsendelsesperiode. Her kan man også se, om de ansatte eventuelt har haft arbejdsdage i perioden. Hvis den faglige repræsentant mener, at oplysningerne er korrekte, kan vedkommende attestere dem direkte i den digitale løsning.

Hvis oplysningerne er mangelfulde
Den faglige repræsentant kan også vælge ikke at attestere oplysningerne. Det kan vedkommende gøre, hvis han/hun ikke har tilstrækkeligt kendskab til de ansattes hjemsendelse eller oplever oplysningerne som mangelfulde eller fejlbehæftede.

Ikke at attestere oplysningerne er en svarmulighed i den digitale løsning. Hvis vedkommende vælger den mulighed, skal han/hun også vælge, om oplysningerne skal sendes tilbage til virksomheden, som så kan gennemgå dem igen og rette eventuelle fejl, eller om oplysningerne skal sendes videre til Erhvervsstyrelsen. Hvis oplysningerne sendes videre til Erhvervsstyrelsen, skal den faglige repræsentant beskrive, hvorfor han/hun ikke kan attestere oplysningerne.

Læs mere på virk.dk

Vil du vide mere om

vores arbejde?