Vælg en side

Flere forsikringsskader har betydet genforhandling af DRC’s forsikringsaftale via FPR

1. december, 2023Branchen

DRC modtog i sensommeren 2023 varsling fra Gjensidige Forsikring via FPR, som er vores samarbejdspartner på forsikringsområdet. Gjensidige kunne dels se en stigning i forsikringsskaderne samt stigende omkostninger til genforsikring på grund af krig, naturbrande, oversvømmelser og andre naturkatastrofer og ikke mindst en inflation, der har medført højere omkostninger til udbedringer af skader. På grund af denne verdenssituation har hele forsikringsmarkedet og ikke kun Gjensidige været i gang med at varsle stigende priser overfor virksomhederne.

 

Fornuftig ny forsikringsaftale er nu på plads

FPR har på vegne af DRC siden foråret forhandlet med Gjensidige samt to andre forsikringsselskaber, for at finde den bedste løsning til DRC’s medlemmer, som er på FPR-aftalen. Disse forhandlinger er netop afsluttet med et rigtigt fornuftigt resultat. Succeskriteriet for forhandlingerne har været både at fastholde de branchespecifikke og omfattende dækninger, der blandt andet indeholder branchens bedste kontamineringsdækning, samt 100% løndækning ved driftstab.

 

Den nye aftale

Alle medlemmer som er på aftalen, har eller vil få direkte besked om indholdet samt de konkrete priser i den nye aftale, når de nye forsikringscertifikater udsendes i december måned.

Kort fortalt betyder aftalen at:

  • Bygnings- og/eller løsøreforsikring fortsætter i Gjensidige Forsikring med samme brede dækningsomfang som tidligere. Den samlede prisstigning på hele policen bliver på 1.500.000 DKK. Prisstigningen fordeles på medlemmerne efter skadeshistorik.
  • Bilforsikring flyttes til HDI Danmark uden præmiestigning og inklusiv følgende dækningsudvidelser: fejltankning, dækker tab af bilnøgler, Autoulykkesforsikring for alle personer i bilen.
  • Du er meget velkomne til at kontakte FPR, hvis du har spørgsmål til ovenstående, generelt eller ønsker et besøg.

 

Få tjekket priserne på dine forsikringer

Vi har hørt fra flere af vores medlemmer, der er forsikret i andre forsikringsselskaber, at de netop nu har modtaget varslinger om markante præmiestigninger. Vi vil derfor opfordre til, at du, hvis du har modtaget varsling om stigning, rækker ud til FPR for et uforpligtende tilbud.

Vores erfaringer er, at 9 ud af 10 medlemmer opnår bedre dækninger og lavere omkostninger.

 

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.