Vælg en side

Fødevarestyrelsen erkender store udfordringer med fødevarekontrollanter og opfordrer til at give lyd!

25. august, 2022Politik

 

I Jylland oplevede en virksomhed at fødevarekontrollen anfægtede om der måtte være råt kød i en spegepølse - og på Sjælland oplevede man at fødevarekontrollen forlangte en ny og meget dyr ovn, som slet ikke var nødvendig ifølge en anden kontrollant.

Det og meget mere skal og må der styr på - og det kræver en indsats fra både Fødevarestyrelsen, branchen og jer der oplever eller bliver i tvivl når kontrollanterne er ude. De lærer bedst ved at I giver besked, når tingene stikker af i en uhensigtsmæssig retning.

Den 23. juni 2022, inviterede fødevarestyrelsen til kundedag, hvor formålet med dagen var at styrke dialogen mellem Fødevarestyrelsen og Erhvervets repræsentanter i et dialogforum for kontrol og fødevarevirksomhederne.

Målet var, gennem dialog om en række konkrete problemstillinger at opsamle viden fra deltagerne på dagen om oplevelsen af ensartetheden i kontrollen, at komme tættere på praksis omkring kontrolbesøget og at drøfte mulige indsatser til at styrke kontrolkonceptet og fødevaresikkerheden samt oplevelsen af det gode kontrolbesøg.

På dagen herskede der ingen tvivl om at mange oplevede store forskelle i hvem og hvordan kontrolbesøgene bliver afviklet samt hvad der lægges vægt på.

Vi ønsker for det første at dele Fødevarestyrelsens opfordring til at sige til - og give lyd - når der opstår tvivl ude hos jer, under eller efter fødevarekontrollens besøg. Ud over denne opfordring, vil vi gerne fra DRC tage et møde med styrelsen, og forhåbentlig komme frem til en række 'objektive kriterier' for hvad de mener skal være på plads, så hvert besøg ikke baseres på skøn og mavefornemmelser fra kontrollanterne.

For at tage de oplevelser som I har derude med til vores møde med styrelsen, vil vi gerne opfordre jer til at dele oplevelserne med jeres kontrolbesøg, urimeligheder eller direkte dårlige kontrolbesøg med vores politiske konsulent og fødevareansvarlige Romy Andersen på: Roa@thehost.dk

Vil du vide mere om

vores arbejde?