Vælg en side

Fra 2023 gælder der nye krav til sortering af affald på arbejdspladsen

22. november, 2022Branchen // Fødevarer

Kravene gælder for de 10 affaldsfraktioner: madaffald, papir, pap, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, farligt affald, tekstilaffald og restaffald.

For at øge genanvendelse af affald skal alle virksomheder fra 1. januar 2023 sortere deres husholdningslignende affald i overensstemmelse med kravene i Affalds-bekendtgørelsen. Husholdningslignende affald dækker groft sagt affald, som man også kunne have produceret i husholdninger.

Miljøministeriets definition er:

”Affald som er frembragt af virksomheder og som i sammensætning svarer til affald fra private husholdninger. I praksis består det husholdningslignende erhvervsaffald primært af affald fra servicesektoren, men omfatter også fx affald fra kantiner og kontorer på industrivirksomheder.”

Find en affaldsindsamler, der kan indsamle jeres affald

Energistyrelsen fører et register over godkendte affaldsindsamlere. Registeret kan bl.a. bruges til at tjekke, om en virksomhed er godkend som affaldsindsamler i Danmark.

Sæt affaldspiktogrammer på jeres skraldespande

Der er kun krav til at sætte piktogrammer, som indikerer, hvilket affald, der må komme i spanden på udendørs affaldsspande.

Affaldspiktogrammerne kan downloades gratis her.

Hvis du har spørgsmål til sortering af affald, kan du tage fat i kommunen, som er myndighed på området.

Vil du vide mere om

vores arbejde?