Vælg en side

Giv (alle) Københavns restauratører den udvidede udeservering tilbage

19. maj, 2021Blog

PRESSEMEDDELELSE

Danmarks Restauranter og Caféer (DRC), HORESTA, Dansk Erhverv, SMV Danmark, Bryggeriforeningen og KCC sender sammen med 31 restauratører i brokvartererne, Valby og Indre by et fælles opråb til politikerne i Københavns Kommune om ikke at forskelsbehandle med den udvidede udeservering i København.

Der er behov for specifik og målrettet hjælp til en branche i knæ. Men i stedet for at åbne for den udvidede udeservering i samme skala som Københavns Kommune gjorde sidste år, har partierne bag Overførselssagen for 2021 valgt at prioritere parkering og tomme, åbne pladser højest. Dermed inddrager de p-pladser, der sidste år blev givet til udvidet udeservering – en mulighed som har afholdt mange restauratører og virksomheder fra at gå konkurs.

I en situation hvor restauranter, caféer, barer og hoteller i København stadigvæk kæmper for deres overlevelse, har Københavns Kommune her en mulighed for at give nødlidende virksomheder en direkte håndsrækning. Det gjorde kommunen sidste år, og vi ved, det virker. Men den skal gælde alle, for erhvervet er endnu ikke kommet gennem krisen, og der er lang vej tilbage. Der er brug for et fokus på stimuli, arbejdspladser og aktivitetsfremme fremfor parkeringspladser.

Ulige vilkår
Partierne bag budgettet og Overførselssagen for 2021 har i år valgt ikke at prioritere den udvidede udeservering. Det vil sige, at ordningen denne gang kun gælder få udvalgte områder af Indre By og ikke alle serveringssteder i København.

Københavns Kommune kunne vælge at bevare samme niveau eller sågar øge niveauet fra sidste år, men forvaltningen har altså valgt den modsatte strategi og begrænser dermed antallet af tilladelser til Middelalderbyen, Frederiksstaden, Gammelholm og Kødbyen. Har man en restaurant på den forkerte side af Bredgade, H.C. Andersens Boulevard eller Kompagnistræde - eller måske i brokvarterne eller Valby - så har man ikke samme mulighed for supplerende udeservering.

Den politiske aftale, som ligger bag denne begrænsede model, skaber en yderst konkurrenceforvridende situation for virksomhederne. Det er den geografiske placering, som afgør, om man er én af de få heldige, som kan se frem til en mulighed for øget omsætning.

Men virksomhederne er i forvejen underlagt mange restriktioner - coronapas, arealkrav, afstandskrav, begrænset lukketid mv. - som tilsammen begrænser kundegrundlaget og omsætningen betydeligt. Derfor er udvidet udendørsservering en oplagt mulighed for at få flere gæster på serveringsstederne og kompensere for det økonomiske tab, som man har lidt efter 15 måneder med nedlukninger og restriktioner.

Dårlig prioritering
Med den ene hånd prioriterer Københavns Kommune flere millioner til Comeback Copenhagen og en genopretningspulje til turismen og oplevelseserhvervene – og med den anden hånd trækker de i stik modsatte retning ved kun at give udvidet udeservering til få udvalgte virksomheder. Det giver ingen mening.

Restauratørerne er forståeligt nok dybt frustrerede, og brancheorganisationerne håber nu, at Københavns Kommune vil gå strategisk og konkret til værks og sikre gode forretningsbetingelser for en branche, der skubber massive mængder gæld foran sig.

Når man begrænser omfanget af udvidet udeservering til en lille gruppe virksomheder i Indre by, ser gældsafviklingen bestemt ikke lysere ud. Hele turisme- og oplevelseserhvervet i hovedstaden er hårdt ramt på likviditeten, og der er brug for kommunens hjælp til at opnå en god og fornuftig genåbning.

Samfundssind bør gælde begge veje

I denne branche er hver eneste centimeter af serveringsarealet altafgørende, og der er for alvor brug for at skaffe likviditet for at få den massive gæld ned under smertegrænsen. I over et år har restauratørerne oplevet flere nedlukninger, sendt medarbejdere på lønkompensation og samtidig betalt op til 25 pct. af deres løn uden at have en omsætning. Virksomhederne har udvist et samfundssind af dimensioner – og nu vil kommunen altså ikke give sig på dette afgørende punkt.

Virksomhederne og organisationerne håber nu, at Borgerrepræsentationen og forligspartierne bag budgettet og Overførselssagen for 2021 vil kigge på sagen igen og finde en løsning, som tilgodeser alle virksomheder. Det må ikke være geografisk placering, der skal være afgørende for, om man kan komme tilbage på fode i den værste krise, branchen nogensinde har stået i.

Hensynet til en branche i knæ må gå forud for hensynet til parkeringspladser, hvis vi skal have genrejst turisme- og oplevelseserhvervet i København.

Underskrevet af:

DRC, Dansk Erhverv, Bryggeriforeningen, Horesta, SMVDenmark, KBH Commerce and Culture,
Pico, Grød, Sidecar, Sankt Annæ 8, Maobao, Kanalhuset, Depanneur, Il Corvino, Undici, Safari, Hooked, 20a, Omar, Parterre, Selma, Kabys, Osteria 16, Lalala, Kølster's Tolv Haner, Blaaregn, Hviids Vinstue, Palæ Bar, Mad & Kaffe, Uformel, Restaurant Palægade, Deco, Madklubben, Ved Stranden 10 og Restuarant Lola.

Vær med til at støtte op om opråbet til Københavns Kommune - skriv under her: Ja tak til udvidet udeservering for alle restauratører i hele København - Skrivunder.net

Nyheden er bl.a. bragt i Politiken, 19.05.2021 (bag betalingsmur): »Under al kritik«: Der er forskel på reglerne for restauranter i Indre By og Nørrebro - politiken.dk

 

Vil du vide mere om

vores arbejde?