Vælg en side

Har du styr på din affaldssortering for det nye år?

16. december, 2022Bæredygtighed // Branchen

Fra den 31. december 2022 skal alle virksomheder i Danmark sortere deres affald i overensstemmelse med kravene i Affaldsbekendtgørelsen. Du skal bl.a. nu dokumentere, hvor stor en del af de enkelte affaldsfraktioner, der reelt bliver forberedt med henblik på genbrug eller genanvendelse.

Få styr på paragrafferne

Affaldsbekendtgørelsen er lavet for at beskytte naturen og miljøet og for at opnå en klimaneutral sektor i 2030. Lovgivningen er klar. Affaldsbekendtgørelsen kræver, at alle virksomheder sorterer affald. Kravene gælder for de 10 affaldsfraktioner: madaffald, papir, pap, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, farligt affald, tekstilaffald og restaffald.

Affaldsproducerende virksomheder skal sikre en høj reel genanvendelse af affaldet. På anmodning fra kommunalbestyrelsen skal virksomheder også dokumentere, hvor stor en del af de enkelte affaldsfraktioner, der faktisk bliver forberedt med henblik på genbrug eller genanvendt. Hvis du har en aftale med en indsamlingsvirksomhed om at få indsamlet dit affald, så er det ikke dit, men deres ansvar at dokumentere genanvendelsen.

Virksomheder og fødevareindustri med produktionsaffald

Udover at du nu skal sortere husholdningsaffald, skal du fortsat sortere produktionsaffald, som du hidtil har gjort efter krav og regler fra bekendtgørelsen om affald fra 2010.

Vær opmærksom på, at der er særlige regler for, hvordan du skal sortere dit affald alt afhængig af, hvilken type virksomhed, du driver. Det gælder for supermarkeder, kiosker, specialbutikker med fødevarer samt kantiner og cateringvirksomheder.

Kantiner og cateringvirksomheder

Kantiner og cateringvirksomheder skal sortere alt madaffald, fisk, frugt og grøntsager etc. i beholderen til madaffald. Her må der ikke komme sølvpapir, papir og pap etc. i, da det skal sorteres i beholdere for sig selv.

I professionelle køkkener - både i offentligt og privat regi - udgør madaffald en væsentlig andel af affaldet. Det er nødvendigt med særlige beholdere til madaffald og regelmæssige afhentningsordninger for at køkkenerne kan leve op til de strenge krav om fødevaresikkerhed, som I også er underlagt.

Få vejledning om affaldssortering for kantiner:

Overordnede regler og råd om affaldssotering for virksomheder:

  • Det nye pr. 1. januar 2023 er, at erhverv nu skal sortere husholdslignende affald, som svarer til det vi gør privat i 10 affaldssektioner.
  • Erhverv skal fortsat også efterleve de regler, som allerede gælder for erhverv om sortering af haveaffald, træaffald, genanvendelig PVC og andet affald, der er egnet til materialenyttiggørelse.
  • Husk at mærke beholderne.
  • Kommunerne er tilsynsmyndighed og vil yde vejledning ved tilsynsbesøg.
  • En lille virksomhed kan eventuelt bruge kommunes affaldsordning, men det er op til kommunen.
  • Erhverv må gerne gøre på genbrugsstationen, men skal betale som erhverv.
  • Virksomhederne skal kunne dokumentere høj reel genanvendelse
  • Hvis virksomheden har indgået aftale med ekstern indsamlingsvirksomhed, så er det indsamlingsvirksomheden, der er ansvarlige for at dokumentere genanvendelsen. Men hvis virksomheden benytter affaldstransportør, så skal virksomheden fortsat selv kunne dokumentere høj reel genanvendelse.
  • Der er mulighed for at begrænset antallet af affaldscontainere, da nogle affaldsfraktioner gerne må blandes sammen.

Læs mere om miljøstyrelsens råd til affaldssortering:

Inspiration fra Københavns kommune:

Find reglerne om affaldssortering i denne håndbog

Få en lille sorterings guide her

Find skilte for erhvervsaffald her

Læs mere om erhvervsaffald på din virksomheds kommunes hjemmeside.

Vil du vide mere om

vores arbejde?