Vælg en side

Husk at søge tilladelse til udeservering i København

Branchen // Politik

Københavns Kommune har i år givet tilladelser til ca. 1100 udeserveringer, men de vil så gerne have flere. Det vil de fordi de i den kommende tid vil have øget fokus på at lave tilsyn på de restauranter, som har udeservering, men ikke har tilladelsen.  

Når kommunen konstaterer, at en restauration har etableret udeservering uden tilladelse, er praksis altid at anmode restauratøren om at søge om at få tilladelse til at bruge det anvendte areal. I den periode hvor restauratøren søger om tilladelse, kan de lade opstillingen stå, hvis den allerede er sat op. Dette er muligt fordi forvaltningen i langt de fleste tilfælde vil kunne lovliggøre en opstilling. Kan forvaltningen derimod med det samme se, at det ikke vil være muligt at lovliggøre opstillingen, tages kontakt til restauratøren for at guide om hvad der så vil kunne gives tilladelse til.

I den kommende periode vil der fra forvaltningens side også være skærpet fokus på at foretage håndhævelser, hvis der flere gange opleves, at en restauration har etableret en udeservering der ikke er søgt om tilladelse til. Så skynd jer at få søgt.

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.