Vælg en side

Hvad betyder det nye fødevareforlig for dig

19. juni, 2024Branchen // Fødevarer

Regeringen har indgået et bredt forlig for en bred politisk fødevare- og veterinæraftale, der sætter en retning for fødevarekontrollen 2024-2027. Danmarks Restauranter og Cafeer, DRC, hilser den velkommen og roser, at antallet af fødevarekontroller skal reduceres, uden, at det sætter fødevaresikkerheden over styr.

Forliget betyder bl.a. at princippet om to efterfølgende kontroller afskaffes, og at der skal større fokus på at nedbringe kontrolbyrder for små fødevarevirksomheder. Dette betyder også, at gårdsalg og madvogne slipper med færre kontroller.

Den nye fødevare- og veterinæraftale omhandler ”bæredygtighed i alle led” og indebærer, at nu skal der etableres et frivilligt, statskontrolleret klimamærke for fødevarer. DRC har efterlyst et nationalt klimamærke, som er brugbart for både virksomheder og forbrugere. Aftalen har også fokus på regelforenkling for at begrænse og hindre madspild bl.a. ved at gøre donationer mere smidige.

Her nedenfor er samlet fakta for de centrale elementer i fødevare- og veterinæraftalen:

  • Der laves én samlet aftale for fødevare – og veterinærområdet.
  • Beredskabet vil fortsat blive prioriteret, herunder øget fokus på smittebeskyttelse, kompetenceudvikling og brug af data til kortlægning, overvågning og udbrudsopsporing.
  • Reduktion af antibiotikaforbrug- og resistens, herunder en reduktionsmålsætning på 8 pct. fra 2018-niveau og sænkning af grænseværdierne i Gult kort-ordningen.
  • Videncenter for Dyrevelfærd og Danmarks 3R-Center videreføres.
  • Arbejdet med et frivilligt, statskontrolleret klimamærke for fødevarer prioriteres.
  • Reglerne for donation af mad undersøges med henblik på at lette byrder for donationsorganisationer, samtidig med at fødevaresikkerheden opretholdes.
  • Kontrolkonceptet forenkles, så der ikke længere vil være kvantitative kontrolmål. Fødevarestyrelsen får dermed i højere grad mulighed for inden for den økonomiske ramme at fokusere kvalitet og indhold frem for antal udførte kontroller.
  • Der laves en småskalapakke II, hvor der bl.a. vil være fokus på struktureringen af kontrol og mødet med Fødevarestyrelsen for småskalavirksomheder samt gennemføres et nabotjek.
  • Justering af kontrollen, herunder at det fremover vil være sanktionens karakter, der er afgørende for den opfølgende kontrol.
  • Løbende kompetenceudvikling af de tilsynsførende med henblik på ensartet kontrol på tværs af landet.

Læs mere her:

For mere information og rådgivning kontakt DRCs Klima- og fødevarepolitiskchef Jakob Zeuthen

T. 71 92 17 47
jaz@thehost.dk

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.