Vælg en side

Hvem indsamler jeres erhvervsaffald? Tag stilling til, om du kan forbedre jeres affaldsindsamling.

28. september, 2022Bæredygtighed // Fødevarer

 

Den 1. juli 2022 trådte nye regler om bl.a. indsamling af erhvervsaffald i kraft. En af årsagerne til ændringerne er at give virksomhederne mulighed for at samle deres affaldsindsamling ved én aktør.

Her er de nye regler, der gælder for indsamling af erhvervsaffald:

  • Kommunerne kan tilbyde indsamling af genanvendeligt erhvervsaffald, hvor virksomheder har affald svarende i art og mængde til en husholdning.
  • Kommunerne kan tilbyde ordninger tilsvarende de indsamlingsordninger, de tilbyder til borgerne i kommunen. Det er frivilligt, om kommunen vil tilbyde ordninger til erhverv.
  • Virksomheder kan fremover frit vælge en privatindsamler til forbrændingsegnet affald.
    Denne ændring skyldes et ønske om, at virksomheder kan vælge én indsamler til håndtering af alt deres affald. Hidtil har kommunen kunne sætte krav om, hvem der måtte indsamle forbrændingsegnet affald, hvilket kunne være kommunen selv. I flere kommuner har det været private aktører, så muligvis har I det allerede samlet ved én aktør.
  • Kommunen skal opkræve markedspris, hvis de tilbyder indsamling af erhvervsaffald
    Som noget nyt skal kommunen fra 1. januar 2023 fastsætte og opkræve en pris svarende til markedsprisen, hvis kommunen tilbyder indsamling af erhvervsaffald. Hidtil har kommunerne opkrævet et gebyr, svarende til det der opkræves ved borgerne. Gebyret skulle dække alle udgifter til håndtering af affaldet.
  • Fremover skal kommunerne undersøge markedet og fastsætte en markedspris. Den fastsatte pris skal dog som minimum dække udgifterne til håndtering af affaldet. Hvis markedsprisen er lavere end dette, opkræves gebyrsatsen forsat.

Genanvendeligt erhvervsaffald
Genanvendeligt affald dækker i princippet over alt affald, der ikke går til forbrænding eller deponi. Der blev indført en undtagelse for dette, som ofte bliver omtalt som ordningen for blandet bolig og erhverv.

Denne ordning giver kommunen mulighed for at tilbyde erhverv, som er beliggende i ejendomme med både husholdninger og erhverv, at virksomhederne kan tilmelde sig den kommunale ordning mod betaling.

Bruger din virksomhed denne ordning, skal I være opmærksom på, at den ophæves med udgangen at 2022. 

Få mere viden
Hvis du har spørgsmål til, hvilke ordninger, der tilbydes i den kommune, hvor du har adresse(r), skal der tages kontakt til den enkelte kommune.

Vil du vide mere om

vores arbejde?