Vælg en side

Kursus om arbejdsmiljøloven

Branchen

På dette kursus vil vi gennemgå arbejdsgivers pligter og de formelle rammer i arbejdsmiljøarbejdet, og hvordan indsatsen kan tilrettelægges hensigtsmæssigt. Arbejdet med arbejdsmiljø er centralt for at sikre, at arbejde kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Men det gælder også helt overordnet, at medarbejdere skal trives. Vi vil derfor udforske, hvorfor det er afgørende at styrke arbejdsmiljøet, når det handler om at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere set ud fra et HR-perspektiv.

Som arbejdsgiver, er det dig, skal sørge for, at arbejdsforholdene er fuldt forsvarlige, men andre persongrupper har også pligter efter arbejdsmiljøloven. Det gælder fx arbejdsledere, ansatte, leverandører, reparatører, bygherrer, udbydere af tjenesteydelser og selvstændigt erhvervsdrivende uden ansatte.

Som arbejdsgiver skal du sørge for:

  • At sikkerheds- og sundhedsforholdene vurderes, og at de nødvendige foranstaltninger træffes (APV)
  • At der føres effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres forsvarligt
  • At give de ansatte oplysninger om ulykkes- og sygdomsfarer
  • At de ansatte får nødvendig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde
  • At samarbejde med arbejdsledere og øvrige ansatte om sikkerhed og sundhed
  • At gøre arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter bekendt med afgørelser fra Arbejdstilsynet.

Kurset afholdes i København (d. 22. november) fra kl. 10-13.

Pris: 

Medlemmer: 550 kr. eks. moms + transaktionsgebyr

Ikke-medlemmer: 1100 kr. eks. moms + transaktionsgebyr

 

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.