Vælg en side

Lov om ændring af lov om politiets virksomhed og lov om vagtvirksomhed

1. juli, 2022Bæredygtighed

Tidligere på året blev der fremsat et lovforslag om ændring af lov om politiets virksomhed og lov om vagtvirksomhed. Denne lov er nu en aktualitet, da loven den 21. juni 2022 blev vedtaget.

Fra 1. juli 2022 skal der på serveringsteder, som er placeret i en nattelivszone, hvor der er almindeligt adgang og hvor der serveres alkohol med en alkoholvolumenprocent på 2,8 eller derover til nydelse på eller ved salgsstedet, gøres brug af en autoriseret dørmand eller vagt i tidsrummet fra kl. 24.00 til kl. 05.00. Dette krav er gældende 30 dage efter, at nattelivszonen får virkning.

Dette krav gælder dog ikke for serveringssteder, der IKKE holder åbent efter kl. 02.00.  

Såfremt loven ikke overholdes, så vil man som virksomhed blive straffet med bøde.

DRC ved endnu ikke, hvad bødestørrelsen vil blive udmålt til.

Se hele loven her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/891

Vil du vide mere om

vores arbejde?