Vælg en side

Lov om pligt til registrering af arbejdstid er udskudt til den 1. juli 2024

15. december, 2023Jura

Den 8. november 2023 blev lovforslag vedrørende registrering af arbejdstid fremsat i Folketinget. Lovforslaget som i første omgang skulle træde i kraft 1. januar 2024, forventes nu først at træde i kraft pr. 1. juli 2024.

Lovforslaget indeholder blandt andet en pligt for alle arbejdsgivere til at anvende et objektivt og pålideligt tidsregistreringssystem, som dagligt registrerer hver enkelt medarbejders daglige arbejdstid. Pligten skyldes, at man vil sikre, at reglerne om daglig og ugentlig hviletid samt maksimal ugentlig arbejdstid overholdes. Ifølge lovforslaget vil der være metodefrihed, i forhold til hvordan man som arbejdsgiver vælger at indrette systemet.

Tidsregistreringerne skal være tilgængelige for hver enkelt medarbejder under hele ansættelsen – samt opbevares i 5 år efter udløb af den periode, som udgør grundlaget for beregningen af medarbejderens gennemsnitlige ugentlig arbejdstid.

Med lovforslaget lægges der op til, en mulighed for at fravige reglerne om pauser. 48-timers-reglen og natarbejde for visse medarbejdere – de såkaldte ”selvtilrettelæggere”.  Undtagelsen fra reglerne gælder, hvis en medarbejders arbejdstids længde som følge af særlige træk ikke kan måles eller fastlægges på forhånd, eller når der er tale om medarbejdere, som selv kan tilrettelægge deres arbejdstid, i tilfælde hvor medarbejderen selv kan træffe selvstændige beslutninger eller ved medarbejderen med ledelsesmæssige funktioner.

Er en medarbejder undtaget, som følge af ovenstående, vil der ej heller være en pligt til at tidsregistrere. Det er et krav, at det fremgår klar af ansættelseskontrakten, at en medarbejder er selvtilrettelægger efter loven.

Ændringerne vil efter planen træde i kraft pr. 1. juli 2024. Lovforslaget forventes vedtaget i slutningen af januar 2024 og DRC vil i forbindelse med lovforslagets vedtagelse afholde webinar d. 7. februar 2024, hvor vi vil gennemgå bestemmelserne i loven samt hvad der kræves for at opfylde reglerne i loven.

Vi følger naturligvis lovgivningsprocessen og giver nærmere information, når lovforslaget er endeligt vedtaget.

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.