Vælg en side

Man må ikke længere indhente oplysninger om alder ifm. rekruttering

6. juli, 2022Jura
 
Fra den 1. juli 2022 trådte en ændring af forskelsbehandlingsloven i kraft, så det ikke længere er tilladt for arbejdsgivere at indhente oplysninger om en jobansøgers alder.

Hvis man ikke overholder disse regler, kan man blive pålagt at betale en godtgørelse til jobansøgeren.
Den nye lovændring indebærer bl.a., at det ikke længere er tilladt at have felter eller andet, hvor jobansøgeren skal oplyse sin alder eller fødselsdato i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Ændringerne af reglerne gør dog ikke, at man ikke fortsat må lægge vægt på erfaring, tidligere beskæftigelse mv., når stillingen skal besættes, selvom dette kan relateres til jobansøgerens alder. En sådan vurdering skal blot være saglig og hensigtsmæssig i forhold til det arbejde, som jobansøgeren skal udføre.

Reglerne medfører herudover ikke, at man ikke fortsat kan kræve, at en jobansøger fremsender CV, eksamensbevis mv. En jobansøger vil i disse sammenhænge frivilligt kunne have oplyst om sin alder, hvilket ikke er i strid med loven, så længe alderen ikke får afgørende betydning, når den rette kandidat skal vælges.

Vi har tidligere skrevet om den nye lovændring HER

Vil du vide mere om

vores arbejde?