Vælg en side

Nedsættelse af beløbsgrænsen for ansøgninger om opholds-og arbejdstilladelse på beløbsordningen

25. juli, 2022Jura

 

Den 1. december 2022 sker der en midlertidig nedsættelse af beløbsgrænsen for ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelser på beløbsordningen. Beløbsgrænsen nedsættes til 375.000 kr. for en periode på 3 år.

I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, hvad der kan medregnes i den årlige løn.

Ved vurdering af om den tilbudte løn opfylder beløbsgrænsen medregner Styrelsen for International Rekruttering og Integration følgende lønandele:

  • Kontant løn, herunder bonus, tillæg m.m.
  • Indbetaling til arbejdsmarkedspension, herunder den del af pensionsbidraget, der betales af arbejdsgiveren, og den del, der betales af medarbejderen
  • Udbetalte feriepenge

Personalegoder i form af fri bil, telefon, computer m.m. kan IKKE medtages som lønandele til opfyldelse af beløbsgrænsen.

Hvad angår feriepenge er det vigtigt at være opmærksom på, at såfremt feriepengene først udbetales året efter, kan disse ikke tælles med i lønnen for optjeningsåret. Det er ligeledes også kun feriepenge fra den arbejdsgiver, hvor der er søgt om opholds- og arbejdstilladelse, der kan indgå som en del af de lønandele, der skal til for at opfylde beløbsgrænsen.

Herudover skal man være særlig opmærksom på, at barsel og betaling under sygdom kan have indflydelse på, hvorvidt om man opfylder beløbsgrænsen.

Er du tvivl, så kontakt altid DRCs juridiske afdeling på telefon 33 25 10 11.

Vil du vide mere om

vores arbejde?