Vælg en side

Ny beløbsordning med lavere indtægtsgrænse for udenlandsk arbejdskraft

27. marts, 2023Branchen // Jura // Politik

Fra 1. april 2023 kan virksomheder søge om udenlandsk arbejdskraft på beløbsordningen, hvor der normalt aflønnes med minimum 375.000 kroner om året. Det følger af en ny lov, som Folketinget netop har vedtaget.

I de seneste år har det stort set været umuligt at få udenlandsk arbejdskraft til Danmark – og især restaurationsbranchen. Beløbsordningen fik tilført en formodningsregel der gjorde, at man afviste hele 91 pct. af alle ansøgninger i 2021 og over 80 pct. i 2022. Med en ny lov er der gjort op med formodningsreglen og den tidligere beløbsgrænse som var på hele 465.000 kroner om året.

Nye krav - arbejdsstillingen skal slås op digitalt

  • Det er en forudsætning for at kunne rekruttere via den nye beløbsordning, at stillingen forud for ansøgningstidspunktet har været slået op på Jobnet og på EURES-portalen, samt at den har været det i min. 2 uger.
  • Samtidig vil man, hvis ledigheden over en tremåneders periode stiger til over 3,75 pct., lukke ned for ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelser via den nye beløbsordning indtil ledighedsniveauet igen er under 3,75 pct. Ledighedsniveauet er netop nu på 2,8 pct.

Øvrige lempelser

Udover en tiltrængt lavere indtægtsgrænse i en ny beløbsordning kan virksomhederne pr. 1. april se frem til følgende lempelser i udlændingeloven:

  • Målgruppen for fast track-ordningen bliver udvidet til at omfatte virksomheder med ned til 10 medarbejdere
  • Udenlandske studerende tilbydes bedre muligheder for at søge job i Danmark efter endt uddannelse
  • Positivlisten for udlændinge med en lang videregående uddannelse udvides

Læs hele lovteksten på: Til lovforslag nr. L 46, Folketinget 2022-23 (2. samling), Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Styrket international rekruttering) (ft.dk)

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.