Vælg en side

Ny rapport afdækker grænseoverskridende adfærd i flere brancher

12. maj, 2023Branchen

Rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA/NRCWE) viser foruroligende tal omkring grænseoverskridende adfærd blandt andet i restaurationsbranchen. I rapporten svarer i alt 22,1 procent – lidt under hver fjerde – at de har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed eller chikane, kønskrænkende adfærd eller seksuel tvang eller bestikkelse inden for det seneste år. Rapporten er baseret på svar fra 9.012 personer.

Der er stor variation mellem brancherne, men tallene viser, at der er et klart problem - ikke mindst fra gæster til medarbejdere i restaurationsbranchen. Det mest signifikante tal på eksempelvis uønsket seksuel opmærksomhed og chikane var over 41 pct. haft ubehagelige oplevelser af den karakter og 68,4 pct. af den gruppe svarer, at der var tale om eksterne udøvere af den krænkende adfærd.

I DRC mener vi at begge tal for branchen er for høje - og det skal der gøres meget mere ved

Over de seneste år er der kommet et stærkt fokus på netop grænseoverskridende adfærd i vores branche, både blandt medarbejdere og mest af alt blandt gæster over for medarbejdere. Der er flere og flere steder, der opererer med fx initiativer så som Safer Space, hvor man oplyser gæster om adfærdskodekset på stedet og har professionelle forløb med medarbejderne - og derudover har vi i DRC en række ejerledere, der i den grad har taget hånd om problemerne og tydeligt sætter medarbejderne over gæsterne. De har indført nultolerance over for krænkelser. Dvs. at man bliver smidt ud med det samme at en situation opstår - og at man ikke forsøger hverken at mægle, tale med vedkomne, bytte tjenere eller tvivle på sin medarbejders oplevelser. Hvis vi skal gøre op med uønsket adfærd, skal der være hårde konsekvenser.

I DRC får vi løbende meldinger om at flere og flere oplever at mange gæster krænker medarbejderne, uanset køn, alder mv. og at de forsøger at inddrage medarbejdere i festen, kramme dem, verbale tilnærmelser og sågar forsøge på fysisk kontakt med medarbejderne.

Vores opfordring er at se på de mange rammer I som arbejdsgivere kan opsætte, så vi reducerer den uønskede adfærd. Vi opfordrer hele branchen til at implementere, kommunikere og efterleve en lang række politikker, som sikrer jer og jeres medarbejdere ift. en fremtidig uønsket oplevelse. Både mellem medarbejdere og ledere, medarbejder til medarbejder og gæst til medarbejder. Kig ind i værktøjerne og få en klar politik for området.

Se vores udarbejdede guide for en tryg arbejdskultur:

Se skabelon for Politik for forebyggelse af krænkende adfærd:

Der er meget inspiration at hente her:

DRC | Chikane og krænkende adfærd (thehost.dk)
Action cards og guide til fair natteliv (thehost.dk)

Vi kommer også gerne ud og deler vores viden med jer og jeres medarbejdere.

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.