Vælg en side

Nye satser for pensionsbidrag til elever

10. januar, 2024Branchen // Jura

Hvis du har elever mellem 18 og 19 år som er omfattet af Elevoverenskomsten skal du være opmærksom på, at pensionssatserne ændres pr. 1. januar 2024.

Fra 1. januar 2024 ændres pensionssatserne for elever mellem 18 og 19 år, som er omfattet af elevoverenskomsten mellem Dansk Erhverv, 3F og Horesta, til at udgøre henholdsvis 8 % fra arbejdsgiver og 4 % fra eleven, i stedet for 4 % fra arbejdsgiver og 2 % fra eleven.

Samtidig med ændringen, bortfalder arbejdsgivers omkostninger til forsikringsydelser til eleven.

Arbejdsgiverbidraget på 8 % vil blive finansieret gennem AUB.

Det gøres særligt opmærksom på, at nogle virksomheder har modtaget brev fra PensionDanmark, hvor det fremgår at pensionsbidraget skal efterreguleres med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2023. Dette beror på en fejl, da ændringen først er gældende fra 1. januar 2024.

 

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.