Vælg en side
Nyt om obligatorisk pensionsordning

Nyt om Obligatorisk Pensionsordning

22. oktober, 2021Branchen

Indbetalingerne til Obligatorisk Pensionsordning for medarbejdere på overførselsindkomster er så småt begyndt. Indbetalingerne skulle have været startet d. 1. januar 2020, men blev forsinket grundet kommunernes nye dagpengesystem og Coronapandemien. Mange arbejdsgivere får derfor nu skrivelser fra medarbejdernes kommuner om, at kommunerne IKKE indbetaler til medarbejdernes OP, men at bidraget videresendes til arbejdsgiver sammen med refusionsbeløbet.

Obligatorisk Pensionsordning (OP) er til alle danske statsborgere på overførselsoverenskomst af den ene eller anden slags, fx sygedagpenge, flexjob, kontanthjælp, revalideringsydelse, barsel m.fl. Bidraget bliver udbetalt af borgerens respektive kommune og indsættes på borgerens ATP. Selve bidraget varierer af størrelse, da det afhænger af den ydelse som borgeren er på. I 2021 udgør bidraget 0,6% af ydelsen og vil frem til 2030 stige til 3,3%.

Indbetalingerne skulle efter planen være startet den 1. januar 2020, men blev forsinket grundet kommunernes nye dagpengesystem og Coronapandemien. Udskydelsen betyder ikke at bidraget bortfalder, men at det vil blive indbetalt senere for hele perioden med tilbagevirkende kraft. Det samme gælder udbetaling af tillægget til de arbejdsgivere som modtager refusion for sygemeldte medarbejdere.

Disse ind -og udbetalinger er så småt begyndt og mange arbejdsgivere kan forvente at modtage skrivelser fra sygemeldte medarbejderes kommuner om, at kommunerne IKKE indbetaler til medarbejderens OP, men at bidraget videresendes til arbejdsgiver sammen med refusionsbeløbet.

Da der er tale om et tillæg til refusion til arbejdsgiveren, skal I blot behandle tillægget som I normalt behandler den udbetalte refusion fra kommunen/Udbetaling Danmark. Tillægget tilfalder således arbejdsgiveren og I skal ikke foretage jer noget i forhold til jeres medarbejder.

Reglerne er de samme uanset om arbejdsgiver betaler til en pensionsordning eller ej.

Selvom lovens ordlyd siger at -arbejdsgiver er ”berettiget” til tillægget, så er det altså ikke noget, der skal søges om, det kommer automatisk sammen med refusionsydelsen og kan IKKE fravælges.

 

Vil du vide mere om

vores arbejde?