Vælg en side

Ophæv kontantreglen – eller gør det frivilligt at modtage kontanter

22. marts, 2022Politik

 

Kære Erhvervsminister Simon Kollerup

Der har over en lang årrække været snak om muligheden for at ophæve kontantreglen og indføre en frivillighed om kontantfri betaling. I 2019 kom der en række indrømmelser ift. problematikken, da der blev indført mulighed for at stoppe med at modtage kontanter efter klokken 22 og helt at fritage enkelte virksomheder, såsom restauranter og hoteller i belastede områder, der igennem tiden har været udsat for adskillige røverier, til fare for både gæster og ansatte.

Under Corona har vi igen haft emnet oppe at vende på grund af de hygiejnemæssige risici for vores ansatte i håndteringen af mad, drikkevarer og kontanter.

Der er argumenter, der taler for kontanter – og der er også uendelig mange imod. Derfor beder vi jer, på vegne af hele branchen, om at revurdere situationen og genoptage forhandlingerne på dette område, samt tage stilling til følgende udfordringer:

  • Af praktiske årsager – ikke mindst for branchens medlemmer uden for de store byer, hvor det ganske enkelt er svært at finde en bank der modtager kontanter i dag. De banker der modtager kontanter, tager store gebyrer og ligger i mange tilfælde placeret langt fra virksomheden
  • Af EU retslige årsager, fordi de danske banker i dag er underlagt øget fokus og kontrol af hvidvask og derfor kun modvilligt modtager kontanter, og oftest mod en grundig dokumentation
  • Af sikkerhedsmæssige årsager er det uhensigtsmæssigt at opbevare kontanter, da det kan medføre flere indbrud. I detailhandlen har vi set, at selv en lav kontantbeholdning kan føre til røverier. Den tendens ønsker vi ikke at se udbredt til restaurationsbranchen. En restaurant med samme kommunikation på hoveddøren som de fleste banker har i dag om, at man er ’kontantfri’ vil effektivt kunne sætte en stopper for flere typer kriminelle handlinger
  • Af hensyn til innovationen i betalingsformer, hvor der allerede i dag er et utal af sikre måder at foretage en digital betaling, og udviklingen forsætter. Flere af de medarbejdere som finder beskæftigelse i branchen, er vokset op med digitale betalingsformer. Ydermere er der i forvejen steder, hvor man kun kan betale med kort eller Mobilepay, herunder ubemandede tankstationer, slik, sodavandsautomater osv.
  • Af hensyn til nedbringelse af administrative byrder ift. dokumentation til staten og banken, som vil lette branchens hverdag markant
  • Af hensyn til de små selvstændige og mindre virksomheder der i dag har svært ved at få en erhvervskonto, og hvor mange banker siger helt nej. Undersøgelser fra SMV Danmark viser, at hver 10. medlem har haft udfordringer med netop dette. Derfor vælger flere og flere at oprette en erhvervskonto i en Neobank/onlinebank, men disse kan selvfølgelig ikke håndtere kontanter
  • Af hygiejnemæssige årsager er håndteringen af kontanter og fødevarer uhensigtsmæssig

En adgang til at være kontantfri efter frivillighedsprincippet vil efter DRCs vurdering være relevant for flere, men for endnu flere er det ikke relevant at blive kontantfri. Mange restauratører er utrolig glade for at modtage kontanter og har ikke noget ønske om at blive kontantfri. Ved at give adgang til at de erhvervsdrivende må fravælge kontanterne, vil det, efter DRCs vurdering, ikke afskære nogen i betydelig grad for at kunne udøve deres købekraft, hvis denne udmøntes i kontanter. Derudover har man allerede stor succes med den frivillige ordning i Sverige – og det har ikke fjernet kontanterne i samfundet, men givet den nødvendige fleksibilitet for borgerne, de små erhvervsdrivende og bankerne.

Endvidere bemærkes det, at de borgere, som af forskellige årsager, ikke kan få udstedt et kreditkort, altid kan få udstedt et debetkort, som nok kommer uden mulighed for kredit, men som stadig vil være gangbart i butikker uden kontanter, under forudsætning af at der er penge på kortet.

Dette og meget mere er årsagerne til at vi igen appellerer til at genbesøge området og skabe en frivillighed omkring kontantfri betaling.

Nærværende brev er sendt i kopi til folketingets erhvervsudvalg.

 

Med venlig hilsen

Torben E. Rosenstock Hoffmann
Adm. Direktør

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.