Vælg en side

Retssikkerheden i branchen lider endnu et knæk

10. august, 2023Branchen

Epidemiloven, vi alle har ventet på, kommer ikke. Det konkluderede erhvervsminister Morten Bødskov (S) i går på et samråd, indkaldt af Det Konservative Folkepartis erhvervsordfører Mona Juul. Ifølge ministeren vurderer regeringen ikke, at der er behov for at indgå en politisk aftale mellem aftalepartierne, som man ellers havde lovet under Simon Kollerups ministertid, for under et år siden.

Erhvervsministeren fik under samrådet sagt, at man bør stole på hans ord for, at der nok skal komme hjælp i tilfælde af en tvangsnedlukning, og at de 18 principper, som Erhvervsministeriet har udformet, og som er blevet stærkt kritiseret på samtlige parametre af erhvervslivet og juridiske eksperter, ikke vil blive revideret. Bøskov mener dog, at man kan vende kritikpunkterne fra Advokatsamfundet, Justitia mv. hvis der skulle opstå endnu en krise, og at man derfor ikke vil foretage sig yderligere. Det mener DRC er en svækkelse af retssikkerheden for restaurationsbranchen og erhvervslivet generelt.

I forhold til regeringens rigtige fokus i regeringsgrundlaget på sammenhængskraft, åbenhed og lydhørhed [”Ansvar for Danmark”], italesættelsen af behovet for brede politiske aftaler og med lovningen på en politisk aftale før valget, som skulle afklare det retskrav på kompensation ved fremtidige epidemier, mener vi i DRC at man bør give erhvervslivet og branchen retskravet på kompensation, samarbejde i sektorpartnerskaber mellem embedsværk og erhvervliv, klageadgang mv. tilbage.

At nægte kultur- og erhvervslivet at få det sikkerhedsnet genetableret, som lovet, i en epidemilov eller beskrevet i en politisk aftale er under al kritik. Vi håber at aftalepartierne, uden om regeringen vil tvinge dem til at trække i arbejdstøjet og få en nye epidemilov eller en alternativ politisk aftale om blandt andet:

1) et retskrav på kompensation

2) lige og fair adgang med og uden overenskomst

3) sektorpartnerskaber med involvering af erhvervslivet

4) klageinstanser ved fejlagtige kompensationsbetalinger eller efterregninger mv.

5) veldefinerede lånevilkår for gældsafvikling til staten mv.

Og at man i øvrigt vil tage ministeriets 18 principper og skrive dem om med baggrund i anbefalingerne fra DRC, Dansk Erhverv, Dansk Industri, SMVDanmark, Justitia og Advokatsamfundet, så erhvervslivet igen opnår den tiltrængte retssikkerhed.

Det er vigtigt, at vi lærer af alle de erfaringer, vi har gjort os under corona og gør det langt bedre næste gang – også selvom der forhåbentlig går mange år før der opstår en lignende situation. Det skal være sikkert og attraktivt at drive virksomhed i Danmark.

Se hele samrådet her:

Erhvervsudvalget - 09-08-2023 : Åbent samråd om virksomheders kompensationsmuligheder i forbindelse med epidemier / Folketinget (ft.dk)

Erhvervsministeriets rapport med 18 principper:

ERU, Alm.del - 2021-22 - Bilag 122: Rapport om principper for kompensation ved evt. fremtidige epidemier / Folketinget (ft.dk)

Rapport fra Justitia og Advokatsamfundet:

Erhvervslivets retssikkerhed under næste pandemi (advokatsamfundet.dk)

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.