Vælg en side

Særlov giver ukrainere adgang til det danske arbejdsmarked

17. marts, 2022Jura // Politik

 

Folketinget har i går, med et bredt flertal, vedtaget en særlov for de ukrainere, der i øjeblikket kommer til landet som flygtninge. Særloven giver blandt andet ukrainerne adgang til arbejdsmarkedet i Danmark og den omfatter alle ukrainere, der den 24. februar 2022 eller senere er rejst ud af Ukraine og inden afrejsen havde bopæl i landet.

Udlændinge med opholdstilladelse efter denne lov er fritaget for krav om arbejdstilladelse. Normalt er flygtninge omfattet af integrationspakken, hvor de får en ydelse for at deltage i aktivering i samarbejde med jobcenteret, men den ordning får ukrainerne dispensation for i tre måneder, så de har mulighed for at falde til og komme sig, inden de skal søge arbejde. Personer, der har haft status som flygtninge i Ukraine, kan også få opholdstilladelse i Danmark, ligeledes hvis man står i en situation, hvor et nært familiemedlem har fået ophold i Danmark. Ukrainerne får derudover adgang til sundhedsvæsenet, uddannelse, sociale ydelser og undervisning i den kommune, de kommer til at bo i.

Opholdstilladelsen gælder i to år med mulighed for en et-årig forlængelse. Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte regler om, at opholdstilladelser meddelt efter denne lov, kan forlænges til den 17. marts 2025.

Jobindex har skabt dette site både til danske virksomheder, der ønsker at tilbyde ledige stillinger til ukrainske flygtninge i Danmark – og til ukrainerne, som får en enestående mulighed for at få en vej ind på det danske arbejdsmarked. Siden er på dansk, engelsk og ukrainsk.
Ligeså har den internationale jobportal Hosco lavet dette lignende tiltag.

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.