Udvikling af gæsterejse og kontaktpunkter til glæde for gæster

Uddannelse i service
Forside » Uddannelse » Uddannelse – Service

STYRK SERVICEN I DIN VIRKSOMHED

En akademiuddannelse, hvor du optjener 5 ECTS-point. Uddannelsen giver delvis merit på Asnæs & Vangstrups Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi.

En uddannelse, hvor du arbejder aktivt med at udvikle gæsterejsen og kontaktpunkterne til glæde for gæsterne. Du får også værktøjer, som er med til at sikre, at alle medarbejdere er bevidste om netop deres rolle for at det enkelte kontaktpunkt med gæsten fungerer optimalt.

Uddannelsen gennemføres virtuelt og datoerne i foråret 2022 er:  

  1. februar: Undervisning 
  2. februar: Undervisning 
  3. februar: Undervisning 
  4. februar: Undervisning 
  5. februar: Undervisning 
  6. marts: Undervisning 
  7. marts: Eksamen

Pris: 6.500 kr. excl. moms 

For at blive optaget på uddannelsen skal du som minimum være faglært eller studentereksamen/HF og 2 års erhvervserfaring. 

Hvis du har andet erfaring/kompetencer, kan disse kompetencer eventuelt oversættes, så du kan optages på uddannelsen. Hvis der skal søges uddannelsesstøtte m.v., er der derudover nogle betingelser, der skal være opfyldt.  

Send en mail til uddannelse@asnaes-vangstrup.dk med dine spørgsmål. 

DRC Service uddannelse for restaurationsbranchen- UDVIKLING AF GÆSTEREJSE OG KONTAKTPUNKTER TIL GLÆDE FOR GÆSTER