Vælg en side

Hos din kommune (ofte i Teknik- og Miljøforvaltningen) kan du søge om tilladelse til at bruge det offentlige vejareal foran din café eller restaurant til udendørsservering og reklameskilte. I nogle kommuner er udeserveringen afgiftsfritaget i andre er der pålagt en afgift.

Afgiftsfritagelsen af bylivsaktiviteterne omhandlede i de fleste kommuner følgende erhvervsgebyrer: mobilt gadesalg, filmoptagelser, vareudstillinger, udeservering, faste stadepladser mm.

Vejloven blev ændret i 2015, så der nu kun er mulighed for at opkræve de direkte og indirekte omkostninger forbundet med at meddele tilladelse til bylivsaktiviteter på offentlig vej.