Vælg en side

Værd at vide om udvidet producentansvar på emballage

8. april, 2024Branchen // Jura

Den 1. juli 2025 træder det udvidede producentansvar for emballage i kraft i Danmark, men allerede fra 1. april 2024 skal du registrere det emballage, du ”tilgængeliggør” på det danske marked hos Dansk Producentansvar.

Fristen for registreringen er 31. august 2024. Gør det let for dig selv, og meld dig ind i en kollektiv ordning som fx VANA, så registreres du automatisk hos Dansk Producentansvar. Du kan også se, hvilke emballager, du får ansvar for her: Tjek om din virksomhed er omfattet | Vana .

Hvem er ”den producentansvarlige”?

Den nye bekendtgørelse indeholder en række detaljer, men blandt de vigtigste er producentdefinitionen.

Der er kun én, der kan være producentansvarlig for hvert stykke emballage. Af bekendtgørelsen fremgår det, at den producentansvarlige både kan være en fabrikant, importør eller distributør.

Får man emballage fremstillet under eget navn eller varemærke, bliver man producentansvarlig, dog bliver fabrikanten producentansvarlig, hvis der sælges til mikrovirksomheder. Man er mikrovirksomhed, når man har under 10 ansatte og med en omsætning, der ikke overstiger 15 mio. kr. årligt. Når en restaurant tilbyder take away til slutbrugere, kaldes emballagen for serviceemballager, og fabrikanten er omfattet producentansvaret og ikke restauranten. Ændrer restauranten fysisk på emballagens udformning er der tale om ”private label”, og man falder så inden for producentdefinitionen og er omfattet. Igen er mikrovirksomheden undtaget.

Virksomheder etableret i en anden EU-medlemsstat eller i et tredjeland bliver altid producentansvarlig, når de sælger til en slutbruger i Danmark.

Hvad skal du registrere?

Ved registrering til Dansk Producentansvar skal du, ud over generelle oplysninger om virksomheden, registrere forventede mængder tilgængeliggjort emballage i 2024 angivet i kilo også selvom mængden er under 8 ton.

Tilgængeliggør du over 8 tons på et år, skal den forventede mængde opdeles på 8 materialetyper som plast, pap og glas (se bilag 2 i bekendtgørelsen).

Med den nye bekendtgørelse om udvidet producentansvar på emballage implementerer Danmark sine EU-forpligtigelser. Se bekendtgørelsen her Registerbekendtgørelsen (retsinformation.dk)

Har du spørgsmål angående bekendtgørelsen, og hvad den betyder for dig og din virksomhed kontakt da Klima- og Fødevarepolitisk chef i DRC, Jakob Zeuthen, på jaz@thehost.dk eller på 71921747.

Vil du vide mere om

vores arbejde?