Vælg en side

Ved efterkontrol kan mindre selvstændige få kompensation for revisorregningen

19. april, 2021Blog

Det er fra politisk side blevet besluttet, at selvstændige mv., som har fået udbetalt under 250.000 kr. på kompensationsordningen for selvstændige, i forbindelse med efterkontrol kan få kompenseret 80 pct. af revisorudgifterne. 

For at minimere risikoen for svindel kan enkelte virksomheder, der har søgt kompensation, blive udtaget til efterkontrol af Erhvervsstyrelsen. Her kræves det, at virksomhederne benytter en revisor.

Da revisorydelser giver en væsentlig ekstraregning til virksomheder, der i forvejen er hårdt ramt økonomisk, er det derfor blevet politisk besluttet, at selvstændige mv. kan få kompensation for 80 pct. af revisorudgifterne i forbindelse med slutafregningen – dog maksimalt 8.000 kr.

Erhvervsstyrelsen samarbejder med FSR – danske revisorer om at finde en balanceret løsning med efterkontrollen, hvor der tages hensyn til både risiko, og hvor belastende revisorerklæringen er for virksomheden. Der er tale om en revisorerklæring med få aftalte opgaver for revisor.

Læs mere i Erhvervsministeriets pressemeddelelse

Vil du vide mere om

vores arbejde?