Vælg en side

Et flertal i Folketinget besluttet at en række kompensationsordninger skal genåbnes

9. december, 2021Jura // Politik

 

Regeringen har sammen med et flertal i Folketinget besluttet, at en række kompensationsordninger skal åbne igen. Disse gælder til den 28. februar 2022. I aftalen indgår blandt andet, at satsen for omsætningsnedgang i forbindelse med kompensation for faste omkostninger bliver sat ned til 30% samtidig med, at der afsættes penge til kompensation for tab af letfordærvelige varer.

Vi ved, at mange af jer sidder med mange aflysninger pt og vi opfordrer til, at alle aflysninger vurderes individuelt og efter de afbestillingsbetingelser, der er indgået med gæsten. Er der ikke indgået sådan noget, anbefaler vi, at man kigger på vores afbestillingskutymer.

Regeringen har endnu ikke udsendt bekendtgørelsen. Derfor mangler vi stadig svar på mange nuancer og præciseringer både til restriktionerne og nu også kompensationsordningerne. Kontakt endelig DRC angående de uklarheder, der måtte være. DRC følger udviklingen og orienterer løbende.

Kompensationsordningerne:
Kompensationsordningen for faste omkostninger forlænges til den 28. februar 2022, og kravet til omsætningsnedgang sættes ned til mindst 30 pct. Det gælder fra 1. december 2021.

De dele af dansk erhvervs- og kulturliv, der er tvangslukkede f.eks. natteliv, vil kunne få dækning af alle deres faste omkostninger og adgang til selvstændigordningen mv. for tvangslukkede.

Der oprettes en pulje til dækning af kasserede varer hos virksomheder, der er leverandører til aflyste julefrokoster, private fester og sociale begivenheder for mere end 50 deltagere, som skulle have været afholdt den 10., 11. og/eller 12. december uden for private hjem, fx i restauranter, festlokaler e.li.

Der gives desuden mulighed for at søge ordningen for faste omkostninger baseret på et omsætningsfald i december alene. Normalt skal man som virksomhed søge for to eller tre måneder under et.

Der etableres desuden en pulje målrettet de virksomheder og leverandører, der, pga. nye restriktioner, brænder inde med letfordærvelige varer i weekenden den 10. december til 12. december 2021.

Den enkelte virksomhed kan maksimalt modtage et kompensationsbeløb på 30.000 kr. for kasserede varer. Der afsættes 10 mio. kr. til puljen.

Låne- og garantiordningerne under hhv. EKF, Vækstfonden og Rejsegarantiordningen forlænges frem til den 28. februar 2022. Og slutteligt genåbnes arrangørordningen.

Angående lønkompensation så forhandler regeringen om denne med arbejdsmarkedets partere og DRC vil naturligvis holde jer informeret om dette, så snart vi ved mere.

Vil du vide mere om

vores arbejde?