Vælg en side

Gældsafvikling: Godt begyndt er langt fra fuldendt

10. september, 2021Politik

Pressemeddelelse d. 10/09/21

Et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om at udskyde tilbagebetalingsfristerne for to coronalån til 1. april 2022. Samtidig udvides perioden for afdragsordninger hos Skatteforvaltningen til 24 måneder. Regeringen er sammen med et bredt flertal i Folketinget (Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet) blevet enige om en udfasning af likviditetstiltagene på skatteområdet i forbindelse med Corona-pandemien. Helt konkret betyder aftalen, at partierne er blevet enige om at udskyde tilbagebetalingsfristen for de momslån, der forfalder til betaling 1. november 2021 og den 1. februar 2022, således at de nu først skal tilbagebetales den 1. april 2022 med 8,4% i rente over to år startende fra april.

 

I Danmarks Restauranter og Caféer er vi positive over at forligskredsen har anerkendt et behov for yderligere forlængelse af gældsafviklingen. Derudover er vi glade for at oppositionen fik forhandlet en bedre aftale på plads end udgangspunktet. Vi er dog stadig uforstående over for regeringens håndtering af hele gældsituationen, det er langt fra fuldendt.  

 

”Vi er uforstående over for at ministeren ikke imødekommer brancheorganisationernes fælles forslag, for det her er desværre langt fra nok”, udtaler Freja Brandhøj, politisk chef i DRC og fortsætter: ”derudover er vi forundrede over den kolde skulder og den manglende invitation af branchen, så vi kunne have fundet løsningerne i tæt dialog. Helt ærligt, så undrer det os at finanssektoren bliver inviteret til at finde løsninger, mens vi end ikke modtager svar eller invitationer til dialog – og hensigtserklæringer fra finanssektoren giver ikke vores medlemmer ro i maven”.

 

”Vi har forsøgt at få ministeren i tale siden januar og har i fællesskabet med DI, DE, SMVdanmark, HORESTA og DRC anmodet om et møde, indhentet dokumentation og beregninger fra skatteministeriet og sendt løsningsforslag direkte til ministeren, uden respons. Vi oplever det som en manglende forståelse og respekt for en af de hårdest ramte brancher og det undrer os at regeringen vil efterlade de hårdt ramte – og små – virksomheder på perronen”, udtaler Sandra Marquardsen, ejer af DiningSix og formand for Politisk Forum i DRC, der understreger, at der i øvrigt er en bemærkelsesværdig forskelsbehandling på de hårdest ramte brancher, hvor restaurations- og oplevelsesbranchen ikke kan få en særordning, mens fx rejsebureauerne kan.

”Dagens udmelding er dybt kritisk for branchens rentabilitet. Vi har sendt tal og cases der tydeligt dokumenterer at der er brug for minimum 3,5 års frist for tilbagebetaling og at enkelte har brug for helt op til 7,5 år – og alle cases er vel at mærke sunde virksomheder, der ikke før har haft offentlig gæld. Alligevel er vi end ikke blevet inviteret til en drøftelse om vores forslag på niveau rejsebureauerne og andre sektorer”, udtaler Freja Brandhøj, politisk chef i DRC og fortsætter: ”vores virksomheder er blevet bedt om at optage lån og holde hånden under medarbejderne – nu kommer staten så og forlanger at de tilbagebetaler med til en alvorligt høj rente. ”

 

Gælden skal betales

”I Danmarks Restauranter og Caféer synes vi selvfølgelig at det er rimeligt og nødvendigt at man betaler sin gæld tilbage – men det er i alles interesse at det gøres på en overskuelig og ordentlig måde – ellers er der ingen mening i at hele samfundet har betalt så meget for at holde virksomheder og arbejdspladser i live, hvis de nu tabes lige før målstregen”, understreger Freja Brandhøj, Politisk chef i DRC.

 

 

”Vi oplever en manglende anerkendelse fra regeringen, som individer, virksomheder, branche og organisationer – vi havde håbet på at regeringen vil lytte mere til os end finanssektoren og var mere imødekommende over de fem organisations forslag om en særskilt ordning. Vi ved at oppositionen har kæmpet for os, men det var desværre ikke nok i denne omgang”, udtaler Jacob Niebuhr, restauratør og formand for DRC, og fortsætter: ”regeringen, støttepartierne og oppositionen kan selvfølgelig stadig nå at finde løsninger og se på stimuli målrettet branchen i månederne frem – det håber vi at de vil gøre”.

 

På trods af vores store aftryk og indflydelse på dansk eksport, vores markante bidrag til arbejdspladser, vores centrale rolle i at skabe rammerne omkring danskernes og turisternes oplevelser og glæde, samt vores tydelige aftryk på BNP, så spænder regeringen igen ben for branchen. Det er ærgerligt, men vi håber at der snart kan skabes et rum for den demokratiske dialog, som er altafgørende for at vi alle når i mål.

 

Baggrundsviden om DRC (Danmarks Restauranter & Caféer)

Danmarks Restauranter og Caféer (DRC) er en brancheorganisation af restauratører for restauratører. DRC arbejder for at forbedre vilkårene for restauratører og varetager medlemmers interesser over for myndigheder og politikere på landsplan og regionalt. DRC er med sine 1.500 medlemmer restaurationsbranchens største repræsentant.

 

For mere info og materialer:

Kontakt politisk chef, Freja Brandhøj

  1. +45 53689889

fbr@thehost.dk  

 

For kommentarer fra branchen:

Sandra Marquardsen: 51345414

Jeppe Møller-Herskind: 30115151

Jacob Niebuhr: 20420490

 

For mere om info om Danmarks Restauranter og Cafeer (DRC):

Besøg www.thehost.dk 

 

 

Vil du vide mere om

vores arbejde?