Søg kompensation for faste omkostninger

Senest opdateret den 12. januar 2021.

Søg kompensation til at dække de faste omkostninger, hvis din virksomhed taber omsætning som følge af covid-19.

Nu er der igen åbent for ansøgninger til den generelle kompensation ordning for faste omkostninger.

Du kan søge om kompensation i perioden fra den 1. november 2020 til og med den 28. februar 2021, hvis din virksomhed opfylder én eller flere af nedenstående krav:

 • Virksomheder, i hele landet kan søge kompensation for perioden fra den 9. december 2020 til den 17. januar 2021.
 • Virksomheder, der er berørt af restriktioner i perioden fra den fra 1. november til og med den 28. februar 2021 kan søge om kompensation. Her vil din kompensationsperiode være afhængig af hvilken restriktion(er) din virksomhed er berørt af. For at søge kompensation skal du kunne dokumentere, at én eller flere restriktioner er årsag til dit omsætningstab.
 • Virksomheder, der var berørt af lokale restriktioner i den regionale nedlukning af kommunerne Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kan søge om kompensation i perioden fra den 6. november til 26. november 2020.

Find Erhvervsstyrelsens vejledninger på Virk.dk.

Den generelle ordning for faste omkostninger er genindført for alle virksomheder i Danmark. Virksomheder, som mister mindst 30 % af deres omsætning som følge af Corona, kan søge om tilskud til dækning af deres faste omkostninger i forbindelse med den nationale nedlukning af Danmark, som trådte i kraft 9. december 2020.

Ordningen for tilskud til dækning af faste omkostninger er rettet mod de hårdest ramte virksomheder. De virksomheder, som i en periode mister mellem 30 % og 100 % af deres omsætning som følge af Covid-19. Omsætningen skal kunne henføres til ansøgervirksomhedens danske CVR-nummer.

Der er endnu ikke offentliggjort en bekendtgørelse for den nye hjælpepakke, der skal dække under den nationale nedlukning i perioden fra 9. december 2020 og frem. Der er ikke åbent for ansøgninger til den nye periode.

Find Erhvervsstyrelsens vejledninger. Se HER

Perioden fra 9.juli til 31. oktober.

Sådan gør du

Du kan søge om kompensation, hvis du er omfattet af én eller flere af disse restriktioner:

 • Har eller har haft forbud mod at holde åbent
 • Har haft forbud mod at holde åbent frem til ophævelse af forbud den 8. juni 2020
 • Har forbud mod at holde åbent efter kl. 22
 • Har været leverandør til et aflyst offentligt tilgængeligt arrangement som følge af forsamlingsforbud på over 500 personer
 • Har været leverandør til et aflyst privat arrangement som følge af forsamlingsforbud på over 50 personer
 • Har været berørt af grænselukninger*
 • Har været berørt af Udenrigsministeriets rejsevejledning*.

*Virksomheder, der er berørt af restriktioner i forbindelse med grænselukning og udenrigsministeriets rejsevejledning, kan søge om kompensation for perioden fra den 9. juli til den 31. august 2020.

Der er derudover en række specifikke krav til omfanget af de faste omkostninger og til dokumentation for at kunne søge kompensation.

På Virk.dk kan du finde mere vejledning til, hvordan du søger.

Du skal selv søge om kompensation med dit NemID. Det betyder, at din revisor eller andre ikke kan søge for dig.

 

Ansøgningsfristen er den 1. februar 2021.

Kontakt Erhvervsstyrelsens hotline på 72 20 00 34.

Hotlinen er åben: mandag-torsdag kl. 8.30-16.00/fredag kl. 9.00-15.00.
Hvor stor er kompensationen?

Omsætningsfaldet skal være mellem 30 % og 100 %, hvis virksomheden skal have kompensation for de faste omkostninger. Tilskuddet udgør en given andel af de faste omkostninger og afhænger af, hvor stor en omsætningsnedgang virksomheden oplever. Andelen bliver fastsat ud fra en 12-trins trappemodel.

Virksomheder, der har haft forbud mod at holde åbent, kan søge om kompensation for perioden, hvor virksomheden har haft forbud mod at holde åbent. Virksomheden kan modtage kompensation på 100 % af virksomhedens faste omkostninger i den periode, hvor forbuddet om at holde åbent har været gældende, og virksomheden derfor ikke har haft nogen omsætning.

Hvad er faste omkostninger?

Når der er tale om kompensation for faste omkostninger i forbindelse med Covid-19, omfatter begrebet faste omkostninger blandt andet:

 • Husleje
 • Leje og leasingomkostninger
 • Omkostninger til nødvendig vedligeholdelse af anlægsaktiver og lejede aktiver
 • Omkostninger til el, vand, varme og rengøring
 • Ejendomsskatter
 • Licenser til anvendelse af software
 • Forsikringer, abonnementer samt øvrige faste omkostninger
 • Renter og gebyrer
 • Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver
 • 10. Nedskrivninger på letfordærvelige varer
 • 1Nedskrivninger på fersk kød, der nedfryses (gælder kun for slagterier m.fl.).

Omkostninger, som IKKE kompenseres, omfatter blandt andet:

 • Varekøb (vareforbrug)
 • Lønninger (dækkes i stedet efter ordningen med lønkompensation)
 • Salgs- og marketingomkostninger
 • Fragtomkostninger
 • Tab på debitorer
 • Afdrag på gæld
 • Køb af anlægsaktiver
 • Større renoveringer af anlægsaktiver
 • Hensættelser og værdireguleringer
 • Indkomstskatter.

Forbered oplysninger om din virksomheds økonomi

For at søge kompensation skal du fx oplyse din samlede omsætning og faste omkostninger i kompensationsperioden; din samlede realiserede omsætning og omkostninger i referenceperioden og eventuelt underskud. Derudover skal du angive den andel af din omsætning, der stammer fra det restriktionsramte område.

Du skal desuden dokumentere, hvordan du eller din virksomhed har været berørt af restriktioner, samt indhente revisorerklæring eller tage stilling til, om din virksomhed vil genbruge en tidligere udarbejdet erklæring.

Oplysningerne anvendes til at vurdere din ansøgning om kompensation.

Hvis du er nystartet virksomhed eller lignende, kan oplysningerne opgøres på en anden måde.

Slutafregning

Du modtager en slutafregning på baggrund af dokumentation for din faktiske omsætning, faste omkostninger, underskud mm. i den periode, som du har modtaget kompensation for. Det er dermed vigtigt, at den fremsendte dokumentation er opdateret og korrekt.

I tilfælde af manglende eller fejlagtig information, kan du blive pålagt et tilbagebetalingskrav på den kompensation, som du har modtaget.

Erhvervsstyrelsen arbejder i øjeblikket på at afklare de endelige detaljer for slutafregning. Når de er på plads, vil du blive kontaktet i din virksomheds digitale postkasse om den videre proces.