Kompensation for faste omkostninger

Få hjælp til din virksomheds faste omkostninger, hvis din virksomhed er omfattet af restriktioner

Søg kompensation til at dække de faste omkostninger, hvis din virksomhed taber omsætning som følge af coronavirus/covid-19.

Du kan søge om kompensation for perioden fra den 9. juli til den 31. oktober 2020, hvis din virksomhed har begrænsning på åbningstiden, har forbud mod at holde åbent eller påvirkes af forsamlingsforbuddet på 50 personer (private arrangementer) eller 500 personer (offentligt tilgængelige arrangementer).

Find Erhvervsstyrelsens vejledninger. Se HER

Sådan gør du

Undersøg, om du opfylder kravene

Du kan søge om kompensation, hvis du er omfattet af én eller flere af disse restriktioner:

  • Har eller har haft forbud mod at holde åbent
  • Har haft forbud mod at holde åbent frem til ophævelse af forbud den 8. juni 2020
  • Har forbud mod at holde åbent efter kl. 22
  • Har været leverandør til et aflyst offentligt tilgængeligt arrangement som følge af forsamlingsforbud på over 500 personer
  • Har været leverandør til et aflyst privat arrangement som følge af forsamlingsforbud på over 50 personer
  • Har været berørt af grænselukninger*
  • Har været berørt af Udenrigsministeriets rejsevejledning*.

*Virksomheder, der er berørt af restriktioner i forbindelse med grænselukning og udenrigsministeriets rejsevejledning, kan søge om kompensation for perioden fra den 9. juli til den 31. august 2020.

Der er derudover en række specifikke krav til omfanget af de faste omkostninger og til dokumentation for at kunne søge kompensation.

På Virk kan du finde mere vejledning til, hvordan du søger.

Forbered oplysninger om din virksomheds økonomi

For at søge kompensation skal du fx oplyse din samlede omsætning og faste omkostninger i kompensationsperioden; din samlede realiserede omsætning og omkostninger i referenceperioden og eventuelt underskud. Derudover skal du angive den andel af din omsætning, der stammer fra det restriktionsramte område.

Du skal desuden dokumentere, hvordan du eller din virksomhed har været berørt af restriktioner, samt indhente revisorerklæring eller tage stilling til, om din virksomhed vil genbruge en tidligere udarbejdet erklæring.

Oplysningerne anvendes til at vurdere din ansøgning om kompensation.

Hvis du er nystartet virksomhed eller lignende, kan oplysningerne opgøres på en anden måde.

Slutafregning

Du modtager en slutafregning på baggrund af dokumentation for din faktiske omsætning, faste omkostninger, underskud mm. i den periode, som du har modtaget kompensation for. Det er dermed vigtigt, at den fremsendte dokumentation er opdateret og korrekt.

I tilfælde af manglende eller fejlagtig information, kan du blive pålagt et tilbagebetalingskrav på den kompensation, som du har modtaget.

Erhvervsstyrelsen arbejder i øjeblikket på at afklare de endelige detaljer for slutafregning. Når de er på plads, vil du blive kontaktet i din virksomheds digitale postkasse om den videre proces.

Søg om kompensation

Du skal søge om midlertidig kompensation for faste omkostninger på Virk.

Du skal selv søge om kompensation med dit NemID. Det betyder, at din revisor eller andre ikke kan søge for dig.

Ansøgningsfristen er den 1. februar 2021.

Find Erhvervsstyrelsens vejledninger. Se HER

Kontakt Erhvervsstyrelsens hotline på 72 20 00 34.

Hotlinen er åben: mandag-torsdag kl. 8.30-16.00/fredag kl. 9.00-15.00.

Se DRCs Vejledning til kompensation for faste omkostninger op til 50.000 kr. (light-ordning)