Overblik over udskudte betalingsfrister

I forbindelse med nedlukningen under corona var der bred opbakning til at udskyde virksomheders moms- og skattebetalinger. Få genopfrisket de nye betalingsfrister her.  

Udskydelse af betalingsfrister for A-skat og am-bidrag

Virksomheders betalingsfrister for A-skat og am-bidrag for efteråret er alle blevet rykket, mens indberetningsfristerne ikke er udskudt.

Betalingsfristen den 10. august rykkes ikke, og i september starter de udskudte betalingsfrister. Bemærk desuden, at fristerne er forskellige afhængig af virksomhedens størrelse.

Små og mellemstore virksomheder

Oprindelig betalingsfrist Ny betalingsfrist
11. maj 2020 10. september 2020
10. juni 2020 12. oktober 2020
10. juli 2020 10. november 2020
10. august 2020 Ikke udskudt
10. september 2020 29. januar 2021
12. oktober 2020 31. marts 2021
10. november 2020 31. maj 2021


Store virksomheder

Oprindelig betalingsfrist Ny betalingsfrist
30. april 2020 31. august 2020
29. maj 2020 30. september 2020
30. juni 2020 30. oktober 2020
31. juli 2020 Ikke udskudt
31. august 2020 15. januar 2021
30. september 2021 16. marts 2021
30. oktober 2020 17. maj 2021

 

Udskydelse af betalingsfrister for moms

Betalingsfristerne for virksomheders indbetaling af moms er ligeledes blevet udskudt. Ligesom ved A-skat og am-bidrag er indberetningsfristerne ikke rykket.

Udskudte kvartalsfrister for moms

 
Oprindelig betalingsfrist Ny betalingsfrist  
2. juni 2020 1. september 2020  
1. september 2020 Ikke udskudt  
1. december 2020 1. marts 2021  
1. marts 2021 Ikke udskudt  
 

Udskudte halvårsfrister for moms

 
Oprindelig betalingsfrist Ny betalingsfrist  
1. september 2020 1. marts 2021  
1. marts 2021 Ikke udskudt  


Månedsvis afregning (store virksomheder)

 
Oprindelig betalingsfrist           Ny betalingsfrist  
25. juni 2020 27. juli 2020
17. august 2020 Ikke udskudt (er i forvejen en udskudt frist)
25. august 2020 9. september 2020
25. september 2020 2. oktober 2020

Du kan finde mere information om hjælpen til virksomheder i forbindelse med coronakrisen på SKAT’s hjemmeside HER.