Retningslinjer for udendørsservering

Der er ingen ændringer i forhold til gårsdagens oplysninger - dog forlyder det, at forsamlingsloftet hæves.

De politiske forhandlinger er ikke helt på plads i forhold til at fjerne coronapasset ved udendørsservering, men der tegner sig til at være et politisk flertal - uden om regeringen - som er imod, hvorfor DRC har en klar forventning, om at det fjernes. Forhandlingerne om coronapasset samt forsamlingsforbuddet sker dag. Det forlyder nu, at Regeringen d. 21. april vil hæve forsamlingsloftet udendørs fra 10 til 20 personer. Den 21. maj hæves det yderligere fra 20 til 50 personer udendørs. Herefter er planen, at forsamlingsforbuddet udfases hurtigst muligt.

Retningslinjer for udendørsservering (21. april)

  • Intet arealkrav for udendørsservering
  • Udendørsarealet skal indrettes, så der kan holdes 1 meters afstand mellem gæster - i samme selskab må gæsten dog indrette sig, som man vil
  • Krav om kunders fremvisning af coronapas er stadig gældende (Der er dog et politisk flertal for at fjerne coronapas i udendørsservering)
  • Lukning kl. 22.00
  • Intet krav om mundbind/visir udendørs – med mindre gæsten skal anvende indendørsfaciliteter
  • Forsamlingsforbuddet - og dermed hvor stort et selskab må være - følger gældende forsamlingsforbud, som lige nu er på 10 personer udendørs (Det forlyder dog, at Regeringen vil hæve dette)

I DRC er vi både imod et coronapas ved både indendørs- og udendørsserveringen, og vi appellerer desuden til, at man hæver forsamlingsloftet (også indendørs- og udendørs), så branchen kan få gang i ordrebøgerne igen - og giver en hurtig udmelding omkring dette - bl.a. set i forhold til bryllupper, konfirmationer, mærkedage mv.

Værd at bemærke i retningslinjerne (Styregruppe_Økonomiudvalg - em.dk):

  • Der fremgår en passus om coronapas, som nok kommer til at gælde for indendørsservering den 6. maj. Vi forventer som skrevet ovenfor, at coronapasset ikke bliver relevant i udeserveringen, men DRC har i går sendt en anmodning til Justitsministeriet om en afklaring ift. side 6 og de meget ’vage’ formuleringer, der kan give anledning til konflikt ude blandt restauratørerne. Det vil vi selvfølgelig gerne undgå. Derudover er vi bekymrede for et eventuelt bødepålæg fra politiet (side 7), hvis de ikke finder gæstens forklaring ’troværdig’ og har anmodet om, hvordan Justitsministeriet og Rigspolitiet har tænkt sig, at dette vil foregå i praksis, samt hvilke kendetegn og spørgsmål de vil stille restauratører og gæster. Det er vigtigt for os, at både gæsten og restauratørerne bliver klædt godt på ifm. eventuelle kontroverser.
  • På side 1 er det værd at bemærke, at ”Der er alene i retningslinjerne anvendt ”skal”, når der er tale om lovkrav, som det er strafbart at overtræde”. Formuleringer, hvor der ikke står 'skal' er altså blot en opfordring, ikke et krav. Dvs. at forslaget om at lave en opsætning med 1 meter mellem gæster i samme selskab blot er en opfordring, ikke er krav.
  • Der opfordres på side 3 til frivillig registrering af gæsterne. Sundhedsmyndighederne har dog allerede meldt ud, at de endnu ikke har et system, der kan modtage oplysningerne. DRC anbefaler derfor ikke at bruge unødige ressourcer på et system. Dog kan et registreringssystem skabe øget tryghed for gæsten, så hvis man har ressourcerne eller systemerne, så kan dette element selvfølgelig anvendes med fordel.
  • Hvis man pålægger sine ansatte, at de skal testes, skal man være opmærksom på, at der er krav om, at medarbejderne får løn for den brugte tid og får betalt eventuelle omkostninger, som fx transport til teststedet. Se mere på side 6.

Kommende retningslinjer for indendørs servering (6. maj)
Vi regner med, at disse er klar i starten af næste uge.

DRC følger de politiske forhandlinger nøje, og sender opdateringer ud, lige så snart, vi ved mere.