Skal medarbejdere vise coronapas?

Som arbejdsgiver skal du sikre, at arbejdet i din virksomhed kan foregå forsvarligt, og at dine ansatte har mulighed for at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Det er derfor dit ansvar løbende at kortlægge, om der er risiko for, at dine ansatte kan blive udsat for smitte med coronavirus i forbindelse med arbejdet.

Det er dog ikke et krav fra myndighedernes side, at dine medarbejdere kan fremvise negative tests/coronapas.

Du kan dog selv pålægge dine ansatte at tage en test eller jævnligt at blive testet, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse smittespredningen. I retningslinjerne anbefales det, at medarbejdere på serveringssteder testes en gang om ugen.

Du må gerne spørge dine ansatte, om de er smittet med eller udviser symptomer på coronavirus. Ellers ville det ikke være muligt for dig at estimere smitterisikoen i din virksomhed.

Hvis du pålægger ansatte at blive testet, vil det som udgangspunkt være dig, der skal betale lønnen under tests. Det gælder både for den tid, der bruges på at tage testen, samt den arbejdstid, hvor de ansatte eventuelt er hjemsendt, mens de afventer resultatet af testen.

Hvis en af dine ansatte selv beslutter at blive testet, er dette et privat anliggende, og du er ikke forpligtet til at udbetale løn under testen.

Kilde: Virksomhedsguiden.dk