Vælg en side

Har du styr på de nye barselsregler?

25. juli, 2022Jura
 

Tidligere i år blev der vedtaget en ny barselslov, der får virkning for alle børn, der bliver født den 2. august 2022 eller senere.

Formålet med de nye barselsregler er, at de skal understøtte en mere ligelig fordeling af orloven mellem forældrene, og der indføres således bl.a. nye regler om øremærket orlov, ligedeling af retten til barselsdagpenge samt mulighed for at overdrage orlov til andre.

Det er fortsat op til forældrene at fordele retten til orlov mellem sig indenfor barselslovens rammer. Forælderen er dog forpligtet til at oplyse arbejdsgiver om, hvor meget barsel den enkelte ønsker. Dette skal varsles i overensstemmelse med varslingsfristerne.

Vi har udarbejdet følgende brev, som I kan benytte i denne sammenhæng: Download medarbejderbrev

Barselsloven regulerer herudover fortsat alene retten til fravær med barselsdagpenge, og fastlægger således ikke regler for, om forælderen har ret til løn fra arbejdsgiveren i forbindelse med fraværet.

Hvis I på nuværende tidspunkt har skrevet noget om retten til fravær i forbindelse med, at medarbejderen skal have et barn, kan ændringerne af barselsloven nødvendiggøre en opdatering af jeres barselspolitikker. Det vil dog i høj grad afhænge af, hvordan jeres nuværende barselspolitikker er formuleret.

I kan læse nærmere om de nye regler samt rammerne for ændring af jeres barselspolitikker her: Download opdatering for den nye barselslov

Vil du vide mere om

vores arbejde?