Vælg en side

FÆLLES UDFORDRINGER KRÆVER FÆLLES LØSNINGER

Verdensmål i Værdikæden er et samarbejde mellem Danmarks Restauranter & Cafeer, Global Compact Network Denmark, samt brancheinitiativet under DRC, REGA. Projektet er finansieret af Industriens Fond.

Sammen er ambitionen at finde løsninger på den danske restaurationsbranches største bæredygtighedsudfordringer. Målet er samtidigt at styrke konkurrenceevnen for de danske virksomheder, som leverer løsningerne samt hæve bæredygtighedsambitionerne hos både restauranter og leverandører.

ET PROJEKT FOR FLERE BRANCHER

Sammen skal grupperne identificere, teste og markedsmodne nye løsninger, som kan udbredes på tværs af branchen. Derudover er ønsket at øge vækstpotentialet i de virksomheder, som udvikler løsningerne - også gerne i udlandet. Derfor munder projektet bl.a. ud i et løsningsgalleri, som kan fremvise de nye og gennemtestede danske løsninger.

Selvom Verdensmål i Værdikæden drejer sig om restaurationsbranchen skal projektstrukturen og -processerne også kunne genanvendes i lignende projekter med andre brancher som omdrejningspunkt. Derfor vil der undervejs blive udviklet open-source processer og værktøjer til at facilitere en tættere dialog mellem udbud og efterspørgsel i andre brancher som fx tekstilbranchen og byggeriet.